Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

KnutRobertKnutsen

Om

Username
KnutRobertKnutsen
Blei med
Besøk
94
Last Active
Rollar
Member

Comments

 • Prisen vart innførd av teikneserielegenden Jerry Robinson som starta si lysande karriere saman med Bill Finger på Batman (Dei var "assistentar" for Bob Kane som korkje kunne skrive eller teikne i særleg grad. Bill Finger vert rekna som den verkelege…
 • I tillegg var det eit år ein heil gjeng frå produksjonsteamet til WITCH (som òg er Disney). og der har vore ein del som av og til har jobba på diverse Disney. Har ikkje full oversikt.
 • Å giid. Eg var ikkje klar over at Olaf hadde slik makt i Egmont at grunnen til at Midthun ikkje teikner alle historiane hans er at Olaf rett og slett ikkje lar han få lov. Takk for at du avslørar dette, Sigvald. Ein kan alltid stole på at du ser de…
 • Cavazzano-bøkene er blant mine Hall of Fame favorittar. Eg kan til dels vere einig i at dei italienske pocketseriana gjer seg best i pocket-format, men det er ikkje noko argument for å ekskludere dei frå Hall of Fame serien. Det hadde ikkje vore me…
 • NRK held på å reforhandle rettigheitsavtalane som let dei legge ut programarkivet på nettet, håpet er at alt kjem på plass att innan midten av Mars (det er ein annan lærar på kontoret som kontakta dei pga arkivprogram som hadde vore brukt i undervis…
 • Fekk tak i for ei stund tilbake PDF-versjonar av nokre av dei tyske "Mickey Mouse" modellhusa. Westernbyar, riddarslott, bondegardar etc. Trur det var ganske mange. Og dei sirkulerer nok der ute i nokre fildelings-miljø, for dei som er interessert.
 • For å svare litt meir spesifikt. Carl Barks Library hadde ganske mange tekstartiklar om redaksjonelle spørsmål på engelsk, CBSV på norsk har kanskje nokre relevante artiklar på norsk, det same gjelder Hall of Fame artiklar (eg må innrømme at eg ikkj…
 • Eg ville ha sett litt på begrensingane i antall bokstavar/ord pr. boble/rute/side. Dette er formelle grenser som påverkar ordval og kor kompliserte setningane kan vere. Dette har med flyt i historia, balansen mellom tekst og bilete etc. Eg ville ha …
 • Det er sikkert mykje som "seier seg sjølv", men storleiken på originalane er stort sett diktert av personlege teikne-preferansar, ikkje på eit fråver av omtanke for kvalitet. Til dømes jobba slike erklærte geni i seriebransjen som Alex Toth, Bruce T…
 • Det er mange som sikkert fortener ei Hall of Fame bok, sjølv så ville eg ha plassert andre høgre på mankolista. Sergio Asteriti, til dømes, er ein av mange personlege favorittar. Men der er inga "Elite" her som forkastar eller undertrykker Tello. Vi…
 • Korleis ein kjenner att teiknestilar? Kroppsspråk er ein av dei første tinga. Spesielt korleis ein teiknar hender og fotstillingar. Cavazzano har til dømes den karakteristiske der ein fot er planta, den andre løfta opp litt bak medan han hilsar med …
 • "Etter Kristus" samsvarer med "Anno Domini" på Engelsk (Disney-utgivelsenes felles-språk)¨. Anno Domini betyr "I Vår Herres År" og bekjenner ikkje berre Guds eksistens men underkastelse til han. I tillegg kjem at uttrykket "etter Kristus" eigentleg …
 • Ein av dei tinga eg likte mest ved dette Minni og Dolly bladet var at dei båe stod fram som veldig klåre og forskjellige personlegdomar, meir nyanserte og tilgjengelege enn vi har sett dei tidlegare.
 • I anmeldinga på serienett la eg forrresten inn ein link til det italienske Minni og Dolly bladet i Inducks for dei som er interessert. Noko av innhaldet er annleis, forsida til dømes, men det meste er der. Og serieskaparane er italienske, det er kor…
 • Om dei ved eit tilfelle kjem over den same staden eller dei same folka igjen og så hugsar kva som skjedde, så ser eg ikkje noko problem med det. Sjølv om det kanskje er meir interessant om dei ikkje hugsar, og berre lesaren veit det.Men å gå vegen o…
 • Eg vil tippe at det har mest med det å gjere at Nordberg identifiserer San Francisco med Duckburg. Der er sjølvsagt argument for, mange historier har bakketoppar (som SF er kjend for) , nokon har hengebruer (som Golden Gate), den er ved havet og har…
 • Er de sikre på at det ikkje vart markert at Magica var 50 år? Eg synast å hugse at det vart nemnd eit par gonger anten i bladet eller på andre måtar.
 • "I en tegneserie som Knøttene er det såpass mange bibelske allusjoner at det ser ut som kristendommen nærmest er et bærende prinsipp. Men så er jo det en filosofisk serie."Desto meir interessant at Schulz seint i livet (ein gong på 1980-talet) offis…
 • "Det er siste bisetning "men også ønskelig" jeg reagerer på. Holen skjønner det kanskje ikke selv, men det finnes faktisk aktive kristne donaldister."Som synast å vere irrelevant for Holens poeng. Resonnementet er enkelt: 1) Religion vert ikkje nem…
 • Viss målet er å få best mogeleg pris, så ville eg ha publisert namnet som er sladda der. Til dømes så viss det hadde stått "Petter" så hadde kanskje ein fan med det same namnet gitt mykje meir enn du kan få no når alle går utifrå at det er signert t…
 • Journalistens oversetjing er riktig, eit "holocaust" er eit flammande inferno, ein stor, øydeleggjande brann. "Holocaust" i betydninga "industrielt massemord på jødar og andre individ som Nazistane klassifiserte som uønska" er metaforisk. Dette er i…
 • Poenget mitt var ikkje å få det til å framstå som at Ub Iwerks var den einaste kreative og Walt Disney ikkje. Eg trudde eg var klar på at han var kreativ. For å seie det på ein annan måte: Den einaste som, så vidt eg veit, vart rekna som ein rival …
 • Walt Disney's geni kom i hans rolle som aktiv produsent / redaktør. Han hadde ei evne til å inspirere folk, han oppmuntra til eksperimentering og han hadde ei evne til å finne essensen i ei historie og jobbe den fram. Det er ikkje til å kimse av. De…
 • Dette er for meg ei toskete nytolking av ordet "serieskapar". På engelsk har ein uttrykket "Cartoonist" som dekkjer ein som gjer heile arbeidet med manus, teikning, teksting og fargar etc. Det er klart det kan dekkje ein som berre teikner (norsk: vi…
 • Eg trur det kjem frå ein 1-sider Barks lagde, der Skrue ville spare penger på bursdagskaka si, og difor kjøpte ei lyspære med "75 Candles" til kaka istadenfor. ("candles" er ein lys-intensitetseining - candlepower/Candela- som ofte vart brukt istade…
 • Forklaringa er ganske enkel: Ein trykker "reset" knappen på byrjinga av kvar historie. Viss ein vil fortelje ei historie om Skrue i Klondyke, så fortekl ein det, og viss ein samstundes viser "notida" så legger ein seg så nær Barks sitt 50-tal som mo…
 • "i det blå", noko som er ukjent eller usagt, som noko som er kasta høgt opp i lufta (eller "ut i eteren") og ikkje har kome ned enno. Eit sprørsmål som ein lar forbli ubesvart. Kva er så rart med det?
 • MikroMidas: Berre eit lite punkt når det gjelder "folkeskole". Konseptet "folkeskole" vart kanskje erstatta i 1969, men mange skular for trinn 1-6 rundt om i landet vart framleis kalla Folkeskoler. Sjølv gjekk eg på "Florø Folkeskole" frå 1980-86. N…
 • "Men i F.eks. "Den lure onkel skrue/A only poor old man" sier jo han at han bare er en fattig gammel stakkar da b- gjengen har fått hull på demningen. Hvis det bare var en av flere binger, har de jo bare tatt under 1/5?"Neida. Måten det fungerer på …
 • Eg trur det vert litt for drygt å tale om ein "uskrevet overenskommelse" der abonnentar einsidig har forplikta seg til å halde folk som ikkje ynskjer å abonnere informert om kva som skjer. At enkelte abonnenter er entusiastiske og seier ifrå om at "…

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?