Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Olaf skriver manus!

11617181921

Comments

 • "Gjeld fra fortiden" i Nr. 3 2015 var en fin historie, artig med gjensyn med Rikerud men også veldig artig med Ringenes Herre referanser og en hotelldirektør ved navn Peter Jackson :D 
 • Mikkel: Alle Ringenes Herre-referansene kan du takke omsetjar Mari Moen Holsve (som forøvrig er ein knakande god fantasyforfattar sjølv) for.
 • Olafs historier burde vært forbeholdt butikk-bladene - ettersom det er dem som skal appellere til løssalgsmarkedet.
 • Hvor har du den strategien fra ?
 • MikroMidas, det blir nevnt i dette lille intervjuet med Marius Molaug at de mest populære historiene, som f. eks. Midthun sine, vil gå i løssalgsutgavene. Kunne jo håpet på at de ville gjøre disse utgavene mest mulig norske, men Olaf er jo naturligvis ikke et like stort trekkplaster som Midthun. Untatt blant oss kvakkere da. :)

 • Åh, det kom fra en seriøs og an(d)erkjent kilde, jeg trodde det var noe Sigvald hadde grepet ut av løse luften.
  Resonnementet virket jo fornuftig.
 • edited January 2015
  Samtidig er det jo viktig at bladene som bare abonnentene får også holder et høyt nivå, sånn at folk føler det er verdt å abonnere, i stedet for bare å kjøpe Donald i butikken en sjelden gang. Nummer 3 er jo et godt eksempel på hvorfor Donald-lesere bør abonnere på Donald - både en ny Solstrand-historie (tegnet av Marco Rota!), ny Van Horn-historie (både far og sønn) og en ny Korhonen-historie! Wow!
 • Om alle blada som held eit høgt nivå er lett tilgjengeleg i butikkane, kva skal då folk leggja ut på Finn.no?
 • edited January 2015
  Jeg fikk mitt første abonnementsblad i går. Det er nr. 4/2015 og også det inneholder en historie av Olaf. Bare fire sider og nok en gang preget av Feriolis smakløse layout.
 • edited January 2015

  Historien heter for øvrig "Få fart på festen".

  For å holde oversikten har jeg nå utarbeidet følgende oversikt over nye Olaf-historier i DD&Co i 2014 og 2015:

  D 2013-032, 3 sider, DD2014-05 (Tre er én for mye)
  D 2008-249, 3 sider, DD2014-06 (Mitt hjem er mitt hjerte)
  D 2012-135, 6 sider, DD2014-10 (Bankbløffen)
  D 2011-031, 10 sider, DD2014-21 (Trening uten mening)
  D 2009-039, 8 sider, DD2014-25 (Ran med plan)
  D 2012-161, 10 sider, DD2014-39 (Da Magica vant)
  D 2011-074, 7 sider, DD2014-43 (Skranglete superhelt)
  D 2012-071, 6 sider, DD2014-45 (Langbein tar rattet)
  D 2012-004, 3 sider, DD2014-46 (For en neve lommebøker)
  D 2012-003, 3 sider, DD2014-50 (Filmkveld)
  D 2011-122,10 sider, DD2015-03 (Gjeld fra fortiden)
  D 2012-073, 4 sider, DD2015-04 (Få fart på festen)

 • Så har nok en av Olafs historier blitt utgitt i et abonnements-blad. Denne gang:

  D 2009-223, 6 sider, DD2015-05 (Økonomisk intelligens)

  Denne 6-sideren med Petter Smart i hovedrollen er tegnet av Noel van Horn som ligger lysår foran Ferioli når det gjelder forståelse for hvordan en seriøs Andebyrelatert Disney-historie skal se ut. Innholdsmessig holder den et greit nivå.

  Jeg håper at folk forstår at det ikke er Olaf som bestemmer når hans historier kommer på trykken, han er selvsagt ikke ansvarlig for at to av hans sist utgitte historier ikke har vært tilgjengelige i butikkene. Men det er kjent at han er i kontakt med redaksjonen så man har lov til å håpe at han gir dem beskjed om at han ønsker at hans åndsverk skal være mest mulig tilgjengelige og derfor helst bør utgis i numre som selges i butikken.

  Det Olaf imidlertid kan gjøre noe med er valget av hva slags historier han lager. Personlig synes jeg det begynner å bli vel mange historier under 10 sider. Når over halvparten av hans 14 siste historier er på 6 sider eller mindre bør varselklokkene ringe. Det er ikke slike korte historier Barks, Rosa, Gottfredsson, Murry og Midthun huskes for. Faren er at Olaf i større og større grad kan bli oppfattet som en hvilken som helst samlebåndsskribent i stedet for den tidvis glimrende forfatteren vi alle vet at han er på sitte beste. Mitt råd til deg Olaf er å satse på færre, men lengre historier, da kommer ditt talent mye bedre til syne. I 2014 hadde du ti historier på til sammen 59 sider (5,9 sider i snitt) i bladet. Etter mitt skjønn hadde 5-6 lengre historier på 10+ sider i snitt vært mye bedre.

 • Er du helt, helt sikker på, Sigvald, at Olaf bestemmer selv hvor lange historiene hans skal være?
 • edited January 2015
  Ingen kan tvinge ham til å lage manus til 3-4 sidere. Som bibliotekar er han heller ikke livsavhengig av inntektene fra sin forfattergjerning og kan dermed uten større risiko sette sine kunstnerlige ambisjoner i forsetet om han skulle ønske det :)
 • Sigvald, eg takkar for engasjementet, og synest at du fortener eit godt svar.

  Men heile innlegget ditt er eigentleg berre eit sterkt teikn på at kvalitet er subjektivt. For å gi eit enkelt døme: Kan du gjette kven som er favoritteiknaren min blant alle dei som lager Disney-historier i dag? Hint: Det er Ferioli.

  Eg kjem ikkje til å gi redaksjonen beskjed om å prioritere historiene mine. Når berre annakvart blad er i sal i butikk, seier det seg sjølv at halvparten av historiene som utgis kun vil vera tilgjengelege i butikk. Skal eg då løpe til Egmont og be dei om å gi meg særbehandling? På kva grunnlag skulle eg be om det? Nei, eg trur ikkje det.

  Det er òg eit tydeleg skilje mellom oss når du bruker ord som "en hvilken som helst samlebåndsskribent". Det du gløymar er at dei menneska du ser på som underdanige samlebandsskribentar, er mine førebilete, det er dei eg ser opp til, strekker meg etter, håper å kanskje nå opp til ein dag. Klarer eg å bli "en hvilken som helst samlebåndsskribent", kjem eg til å vera svært fornøgd med det.

  I mitt hovud er det ingen varselklokker som ringer basert på lengda på historiene mine - eg har lest historier av skyhøg kvalitet som har vore både korte og lange, og eg er temmeleg sikker på at mine beste sekssidarar er langt betre enn mine svakaste ti-til-tolv-sidarar.

  Det eg må ta hensyn til når eg fastset lengde på historiene mine, er først og fremst to ting: Kva historielengder som passar til dei ideane eg faktisk har, og kva Egmont faktisk er interesserte i. Dei fleste av historiene du viser til på denne lista har blitt til fordi eg har fått ein e-post frå Egmont med "no trenger vi ei historie med figur X på N sider". Då kan ikkje eg svare "Nei, eg vil heller halde meg til tisidarar" (eller, eg KUNNE sikkert gjera det, men eg ønskjer å halde ein god kontakt med Egmont i staden for å oppføre meg som ein primadonna som berre vil gjera ting på min måte). Tre av historiene på lista over er dessutan musehistorier - på eit tidspunkt har Egmont sjølvsagt produsert lengre Mikke-historier, men definitivt ikkje i perioden desse historiene blei laga. Det har òg hendt at eg har levert idear til tisidarar som Egmont etter gjennomsyn har bestemt seg for at dei føler passar betre som åttesidarar o.l. Biletet er meir samansatt enn du trur.

  Like viktig er kva idear eg faktisk får. Det hender at eg leverer plot utan å ha fått historielengder på førehand òg, men då må eg ta utgangspunkt i kva eg faktisk har idear til. Mange av ideane eg får er enkle gaghistorier på seks sider, så då skriver eg sjølvsagt det.

  Eg har hittil skrive ni tresidarar, to firesidarar, fjorten sekssidarar, to sjusidarar, åtte åttesidarar, to nisidarar, tolv tisidarar, åtte tolvsidarar, ein fjortensidar, ein sekstensidar og ein syttensidar. Medianlengda er åtte sider, gjennomsnittet ligg like under. Men veit du kva? Eg er faktisk fornøgd med å vera allroundar i så stor grad som mogleg. Eg liker å kunne vera ein forfattar som av og til kan levere dei historielengdene Egmont faktisk har behov for for å fylle opp blada sine. Eg har til og med skjønt kor utruleg vanskeleg det eigentleg er å klekke ut ein god tresidar og kosar meg med den utfordringa kvar gong eg kjem i den situasjonen, og har det like gøy med å skrive sekssidarar som med å skrive tisidarar.

  Og det er eit anna poeng - at eg har det gøy, at eg trivast. Du skriver om korleis eg kan bli oppfatta og kva som etter di meining bør gjerast for at mitt talent skal kome betre til syne, men det er ikkje dei verdiane som betyr noko for meg når eg skriver. Det høyrast kanskje frekt ut, men eg bryr meg ikkje om korleis historiene mine blir oppfatta, iallfall ikkje i ein slik grad at eg lar det påverke kva eg skriver og korleis eg skriver det, og det er heller ikkje slik at eg skriver historier for at mitt talent skal kome så godt til syne som mogleg. Eg skriver Donald-historier fordi eg liker det, ikkje fordi eg har lyst til å bli ein ny Don Rosa eller Paul Murry eller Arild Midthun. Eg skriver ikkje Donald for å bli lagt merke til. Eg trur ikkje det finst eit menneske på denne jord som skriver Donald for å bli lagt merke til. Om nokon oppfattar meg som ein av mange Donald-forfattarar i mengda, har eg ingen problemer med det, for det er nøyaktig det eg ønskjer å framstå som. Eg synest nemlig at det er eit temmeleg bra selskap å vera i.

  Skulle eg bli misfornøgd med dette og ha lyst på meir merksemd og ting eg kan bli hugsa for, ville eg nok heller ha fokusert på eigne prosjekt, som å skrive fleire bøker - eller kanskje til og med endeleg få ut ein av dei hundre teikneserieromanane som klirrar rundt i hovudet mitt. Men hovudregelen er faktisk at det ikkje gir merksemd å skrive Donald og at ikkje alle kan vera Don Rosa. Og det har aldri vore målet mitt å få så mykje merksemd for å skrive Donald heller, så sånn sett passar det fint. Hadde det faktisk vore mitt ønskje å setja kunstneriske ambisjonar i forsetet, hadde dette vore feil bransje for meg.

  Når alt dette er sagt: Allereie neste veke (DD6) får du ein ny tisidar - "Oppfinneroppkjøp" teikna av Daniel Perez - og på den planen eg har fått står det òg at eg har ein tisidar til i løpet av dei neste to-tre månadane. Pluss ein tresidar og eit par sekssidarar.

 • Så er DD&Co 6/2015 kommet, og som varslet inneholder bladet den nye Solstrand-klassikeren:
  D 2013-068, 10 sider, DD2015-06 (Oppfinneroppkjøp)
  Dette er en riktig bra historie som også tjener på å være tegnet av en bra tegner (Daniel Perez).
 • DD&Co. 10/2015 inneholder en 6-sider skrevet av vår kjære Olaf og tegnet av Ferioli.
 • edited March 2015
  DD&Co 12/2015 inneholder ikke mindre enn to Solstrand-historier. Babelsk forvirring (10 s, tegnet av Ferraris) er ukas åpningshistorie, mens A.R.B.E.I.D.S.L.Ø.S. (6 s, tegnet av Daniel) kan leses lenger bak i bladet. Upartisk som jeg er, kan jeg helt objektivt si at dette er historier det er verdt å lese (jeg synes i hvert fall det var gøy å se dem på trykk i norsk drakt etter å ha fulgt historiene fra sidelinja siden mannen skrev dem).
 • edited March 2015
  Det er også en kortere historie i 11/2015, men den har ingen omtalt her og heller ikke i "Mine tegneserier". Bladet er riktignok indeksert i INDUCKS, men Frank Aa har ikke oppgitt forfatter/tegner for flere av historiene. Nå har jeg ikke bladet foran meg, men jeg mener å huske at det er 3-sideren:
  D 2013-031 : Onkel Skrue Alt står i kontrakten

  Spoiler:
  Ellers synes jeg at Babelsk Forvirring er en riktig bra historie selv om flere detaljer virker litt rare, men det skyldes nok delvis oversetteren. En slik ting er at det fremstilles som om språket i Andeby er norsk. Det er det selvsagt ikke, for på USAs vestkyst snakker man naturligvis engelsk. Et annet sted fremstilles det som at språket i Brutopia er brutopisk. Jeg trodde det var russisk (Jfr. Don Rosas Korsfarernes krone, s. 7, rute 4-5)? Men kanskje Olaf ser for seg at brutopierne ikke er russere, men en av landets mange minoriteter, slik som tsjetsjenerne?
 • edited March 2015
  Sigvald:
  Bladet er riktignok indeksert i INDUCKS, men Frank Aa har ikke oppgitt forfatter/tegner for flere av historiene.
  Bruker aldri spesifisere serieskapere når jeg indekserer de norske Donald-bladene. Dette ligger enten i databasen fra før eller blir uansett gjort av andre. Så det blir bare dobbeltarbeid. For alle D-historier blir dette gjort av Søren, som du sikkert kjenner fra DDF(r)-møter. Oppdager jeg feil og mangler blir dette rapportert til han. Så lenge koden er i sort farve er ikke historia lagt inn i databasen enda.
 • Det stemmer ikke, Sigvald. DD 11/2015 ble indeksert på minetegneserier alt i forrige uke. Kanskje du ved en feil klikket på Anders And istedet?
Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?