Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Nettmøte med Don Rosa

edited September 2011 in Donaldisme

Dagbladet har omtale av Don Rosa, og annonserer nett-møte med han imorgen kl.11.00 •se her

Comments

 • edited November -1

  Gubban! :0
  Jeg skal sende melding til Don Rosa nå! >:D

 • edited November -1

  I USA vet ikke folk hvem jeg er, tegneseriene mine er ikke engang publisert der.
  Hvorfor sier han dette til Dagbladet?
  Dette er jo ikke helt sant...

 • edited November -1

  Jeg skrev dette.

  Norsk:

  SPOILER:

  Hallo, kjære Don Rosa.

  Jeg ELSKER historiene dine, og er en 12 år gammel gutt som ELSKER historiene til både deg og Carl Barks. Jeg har noen spørsmål til deg ... noen ... eh ... MANGE!!! Men jeg skal prøve å holde meg kort.

  Det første jeg lurer på er, utenom Carl Barks, Arild Mithun og Vicar. Hvilken serietegner liker du best, som tegner til Donald Duck & Co. eller Donald Pocket? Forresten har jeg abonoment på DD&Co, og det har jeg hatt siden 2006, og jeg har abonoment på Donald Pocket også, og det har jeg hatt siden begynnelsen av 2010.

  Det andre jeg lurer på er om du regner de Italienske seriene (de i Donald Pocketene) som "ekte" Donald historier? Eller regner du bare Carl Barks sine historier som "ekte" historier?

  Det tredje jeg lurer på er hvordan skostørrelse du bruker? Og hvor høy er du?

  En annen ting jeg lurer på er om DU personlig regner Gyldne Gulda (Glittiring Goldie) som kjæresten til Scrooge McDuck? Ifølge historiene dine "The Life and Times of Scrooge McDuck 8B: The Prisoner of White Agony Creek" og "The Life and Times of Scrooge McDuck 8C: Hearts Of The Yukon", og ifølge de historiene ser det ut til at du prøve å vise at Goldie og Scrooge er kjærester. Men mener du at de er, eller var kjærester?

  Og på din historie "Hearts Of The Yukon", så ser vi på slutten av historien så kaster Scrooge fra seg et brev, så lurer jeg på. Hva sto det i det brevet, om du skulle finne på noe eller mener noe, og hva tror eller vet du hadde skjedd om du skulle bestemme selv, hva hadde skjedd om Scrooge åpnet det brevet å så hva som sto i det? Hadde Goldie blitt gift med Scrooge, da?

  JEG HAR SÅ MANGE FLERE SPØRSMÅL, OG ELSKER HISTORIENE DINE!!! Men tiden er knapp, og du har sikkert mange andre spørsmål også, men jeg håper du fortsetter å lage de kjempegode historiene, med de kjempegode (ja, du er IKKE dårlig til å tegne. Ifølge meg, og sikkert mange andre også så er du best! Den aller beste tegneren!) historiene dine. Jeg håper du stikker innom Tromsø en gang. Forresten så har jeg ALLE Hall of Fame bøkene dine (det stemmer! Fra 1 til 10), og jeg håper virkelig du forsetter å tegne.

  Kan du plis, om det er mulig, være så snill å bare sende en tegning til meg, underskrive den, og bare legge den inn på dataen, også sende den til meg, så hadde det vært utrolig! Da skulle den fått en egen ramme! TUSEN TAKK igjen, Keno Don Hugo Rosa!

  Og om du svarer på dette, så ville jeg blitt kjempetakknemlig. TUSEN TAKK!!!

  Med venlig hilsen Christoffer.
  PS. Kom en gang til Tromsø, da - så skulle jeg ha overnattet omså 3 netter for å komme først i køen. ;) Takk igjen, Don.

  Engelsk:

  SPOILER:

  Hello, dear Don Rosa.

  I LOVE your stories, and is a 12-year-old boy who LOVES the stories of both you and Carl Barks. I have some questions for you ... some ... uh ... MANY! But I'll try to keep my card.

  The first thing I wonder is, except for Carl Barks, Arild Mithun and Vicar. Which series of signs do you like best, which draws to Donald Duck. or Donald author? By the way, I abonoment on DD & Co., and I've had since 2006, and I have abonoment on Donald author too, and I have had since the beginning of 2010.

  The second thing I wonder is whether you expect the Italian series (the Donald in the pocket) as "real" Donald stories? Or do you just Carl Barks's stories as "true" stories?

  The third I wonder is how the shoe size you use? And how tall are you?

  Another thing I wonder is if YOU personally consider Golden Gold (Glittiring Goldie) that her boyfriend to Scrooge McDuck? According to the stories "The Life and Times of Scrooge McDuck 8B: The Prisoner of White Agony Creek" and "The Life and Times of Scrooge McDuck 8C: Hearts Of The Yukon", and according to the stories, it seems that you try to show that Goldie and Scrooge's girlfriends. But do you think they are, or were lovers?

  And your story "Hearts Of The Yukon", we see at the end of the story as Scrooge throws down a letter, so I wonder. What it said in the letter, if you find something or think something, and what we believe or know you would have happened if you were to decide themselves what had happened to Scrooge opened the letter to so what was it? Goldie had been married to Scrooge, then?

  I HAVE SO MANY QUESTIONS, AND LOVE YOUR STORIES! But time is short, and you probably have many other questions too, but I hope you continue making the fight good stories, with the great good (yes, you are NOT bad at drawing. According to me, and probably many others as you best! The best artist!) your stories. I hope you stop by Tromsø once. By the way, I have ALL the Hall of Fame books (that's right! From 1 to 10), and I really hope you continue to draw.

  Can you plis, if possible, be kind enough to just send a drawing to me, sign it, and just post it on the data, also send it to me, it would have been amazing! Then it should have a separate box! THANK YOU again, Keno Don Hugo Rosa!

 • edited November -1

  Don Rosa nevner dette ofte på sine foredrag og uttrykket han brukar er "Aren't even published there". Det han eigentleg seier er "(Gjennomsnittlige Amerikanske seriefans) veit ikkje kven eg er, seriane mine vert ikkje eingong utgitt der (no for tida, eller i særleg omfang)."

  Sjølv om det har vore snakk om ein samla Don Rosa utgivelse på engelsk i USA, så er mykje av det han har laga ikkje utgitt i USA. Seriane hans vert kjøpt av færre enn det som kjøper dei minstseljande Marvel-seriane. Og veldig få, utanom proffar og ihuga seriesamlarar, ville kjent igjen namnet.

  Problemet ligger dels i dårleg oversetjing, og dels i at sakene vert skrive av journalistar utan den relevante bakgrunnsinformasjonen.

  Når Don Rosa seier "Aren't published" meinar han "blir ikkje utgitt (i særleg grad/på nåverande tidspunkt)." Reportaren oversetjer direkte/bokstaveleg (og feil) til "er ikke publisert" som på engelsk ville ha vore "haven't been published".

  Det er ein enkel "norvagisme" feil som kjem av mangelfulle engelsk-kunnskapar.

 • edited November -1

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  Det er ein enkel "norvagisme" feil som kjem av mangelfulle engelsk-kunnskapar.

  Eller av at man vil spissformulere og overraske mest mulig, på bekostning av sannheten.

 • edited November -1

  Hvordan lager man en spoilerboks? Mitt forsøk misslykkes bare. :S

 • edited November -1

  Du har brukt de litt feil. Det er meningen å erstatte "tekst" (som er i kodeeksemplet) med din tekst, ikke sette koden både før og etter teksten din.

 • edited November -1

  Der fikk jeg det til. :D

 • edited November -1

  Dette står i rød skrift; "Spørsmålet ble ikke sendt. Kunne ikke sende spørsmål. Prøv igjen."

 • edited November -1

  Kanskje det er for mye tekst?

 • edited November -1

  Kanskje. Hvor langt hadde du?

 • edited November -1

  Jeg skrev et par linjer, og jeg ville nok ha kuttet ned en del på spørsmålet ditt. Rosa får mange spørsmål i morgen, og de færreste vil bli besvart, så et såpass langt spørsmål vil kanskje bli oversett.

  Prøv igjen med et kortere spørsmål.

 • edited November -1

  Christer skreiv:

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  Det er ein enkel "norvagisme" feil som kjem av mangelfulle engelsk-kunnskapar.

  Eller av at man vil spissformulere og overraske mest mulig, på bekostning av sannheten.

  Ja, enten det ene eller det andre.
  Hva Don Rosa egentlig sa, veit vi jo ikke.

 • edited November -1

  Eit lite tips, Chrisneitoffer: Ikkje kjør norske innlegg gjennom automatiske oversetjingsprogram av typen Google Translate og forvent at resultatet skal bli forståeleg. Ganske mange merkelege feil her («I'll try to keep my card», «the Donald in the pocket», «what had happened to Scrooge opened the letter to so what was it?»), og generelt ganske merkeleg engelsk. Ønskjer du svar på dette må du nesten oversetja manuelt eller få nokon til å hjelpe deg med det.

  (Men mykje av det du spør om her er ting Don har svart på mange gonger tidlegare og som folk i dette forumet sannsynlegvis kan hjelpe deg med å finne svar på. Nei, Don Rosa reknar ikkje italienske historier som canon, han reknar berre sine eigne og Barks' seriar som canon. Kvar gong Don Rosa eller Carl Barks har brukt Gyldne Gulda i notid (altså ikkje i flashbacks) har det kome ganske tydeleg fram at ho og Skrue ikkje har behaldt kontakten med kvarandre, så det forholdet som finst mellom dei høyrer fortida til. Både brevet i Hearts of the Yukon og konfekteska i Last Sled to Dawson er i sine respektive historier klart skildra som gjenstandar som kunne ha forandra heile historia til Skrue om dei hadde kome fram til mottakaren. Er 95 % sikker på at eg har sett Don skrive i ein artikkel at dersom konfekteska i Last Sled hadde kome fram til Gulda hadde det kanskje eksistert ei fru McDuck i Klondike i dag.)

 • edited November -1

  Chrisneitoffer skreiv:

  Jeg skrev dette.

  x

  Rosa skal forresten heller ikke lage flere historier, og tviler på at han tar seg tid til å svare på spørsmål han har svart på mange ganger før. Hvis du vil vite mer om Don Rosa kan jeg forresten anbefale sidene DUCKhunt og DUCKman. Her står det mye interresant om Don Rosa og hans arbeid, som du kanskje ikke vet (som i alle fall ikke jeg visste).

  Litt off-topic, men svarer Don Rosa fortsatt på mail? Har noen lengre spørsmål som jeg en stund har tenkt på å sende han, men er det noe vits?

 • edited November -1

  Altså må jeg forkorte det. Men hvordan?

 • edited November -1

  Chrisneitoffer skreiv:

  Altså må jeg forkorte det. Men hvordan?

  For eksempel ved å spørre om bare det aller nødvendigste (hvor stor er egentlig interessen din for skostørrelsen hans, og hvor stor er sjansen for at han skal sende deg en elektronisk tegning?), og å gjøre dette med så få ord som mulig. Det er ikke så lett når en har mye på hjertet, men det vil øke sjansen for å få et svar. Hele innlegget kan da se slik ut:

  -Hvilken serietegner utenom Barks liker du best?
  -Hva er ditt forhold til italienske Disney-historier?
  -Regner du Skrue og Gulda som kjærester, og er det sannsynlig at de hadde giftet seg dersom hun fikk brevet som ikke kom fram i "Hearts of the Yukon"?

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?