Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Don Rosa-side på Face Book

edited January 2010 in Donaldisme

Olaf Moriaty Solstrand i inlæg i DDF(R):

Don Rosa-sida (eller dykkar tilgang til å administrere denne) er lukka fordi den var oppretta i strid med Facebooks retningslinjer. Heile poenget med Facebook-sider er at dei skal vera ein offisiell kanal frå bedriften eller personen dei omhandlar. Så for å kunne opprette ei Don Rosa-side på Facebook må ein vera Don Rosa eller nokon som representerer Don Rosa. De er ingen av delane. Det har absolutt ingenting med pengar eller grådigheit å gjera, det har å gjera med at de ikkje respekterte reglane til Facebook.

(Det var eg som rapporterte sida til Facebook for regelbrudd, forresten. Om det ikkje var fleire som gjorde det.)

Å kvarfor gjorde du det, Olaf? Ska du også rapportere Carl Barks-sida? Å John Lennon? BB King?
Gottfredsson?

Snart ser eg for meg en facebook uten sidor...

«1

Comments

 • edited November -1

  Neida, bare å opprette en gruppe, det.

  Facebook skreiv:

  Note: Creating an unauthorized Page violates our Statement of Rights and Responsibilites. If you violate any of our terms or policies in any way, we may remove you as a Page administrator, remove the Page, and possibly disable your Facebook account. Please create a Facebook Group to establish an unofficial "fan page"

  Har forresten ikke lest det som står på DDF(R), kommenterer kun det som står ovenfor.

 • edited November -1

  Hedberg skreiv:

  Skal du også rapportere Carl Barks-siden? Gottfredsson? Snart ser jeg for meg en Facebook uten sider...

  Svært godt poeng! Man må jo, inntil det motsatte eventuelt skulle være bevist, tro det beste og gå ut fra at Olaf her er opptatt av generelle prinsipper og ikke er ute etter å ta AC&Co?

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Hedberg skreiv:

  Skal du også rapportere Carl Barks-siden? Gottfredsson? Snart ser jeg for meg en Facebook uten sider...

  Svært godt poeng! Man må jo, inntil det motsatte eventuelt skulle være bevist, tro det beste og gå ut fra at Olaf her er opptatt av generelle prinsipper og ikke er ute etter å ta AC&Co?

  Men dette betyr vel absolutt ingenting for deg, som så klart har tatt avstand fra Facebook generelt? Og uten at jeg kjenner de nevnte sidene, er det vel en viss forskjell på å "stjele" en personlig Facebook-side fra en levende person i motsetning til avdøde, som de færreste forventer å høre noe nytt fra?

 • edited November -1

  Drikaton skreiv:

  Men dette betyr vel absolutt ingenting for deg, som så klart har tatt avstand fra Facebook generelt? Og uten at jeg kjenner de nevnte sidene, er det vel en viss forskjell på å "stjele" en personlig Facebook-side fra en levende person i motsetning til avdøde, som de færreste forventer å høre noe nytt fra?

  Det er riktig at jeg ikke bryr meg om Facebook, men jeg bryr meg svært mye om min gode venn AC!

  Det skal bli spennede å se om Olaf fortsetter sitt "korstog" ved å klage også på ACs tilsvarende Facebook-side for Freddy Milton? I så tilfelle vil jeg anbefale Olaf å begynne med å ta kontakt med Freddy selv - for Freddy vet nok bedre enn Olaf hvem som står bak siden, og i hvilken grad disse faktisk representerer ham.

 • edited November -1

  Eg har betre ting å gjera enn å bruke heile dagen på å oppspore Facebook-sider som strider mot reglane, men Don Rosa-sida dukka opp i newsfeedet mitt fordi eg hadde venner som blei fans der. Eg rapporterte denne fordi eg synest at det er respektlaust ovenfor Don Rosa å stjele identiteten hans på den måten. Å kalle dette eit korstog mot AC blir latterleg når det var ingen måte for meg å vite at AC stod bak denne sida på. Det var veldig tydeleg av sida at ho ikkje var drive av Don Rosa, då har ho ingenting på Facebook å gjera.

  Når det gjeld andre sider har eg sjeldan oversikt over korvidt det er folk med dei korrekte autoritetar som driver dei eller ikkje. I dette tilfellet var det derimot openbart.

  Og eg kan ikkje skjøne kvifor eg no sit og svarer på det same innlegget i to ulike fora. Kva var poenget med å trekke det over hit? Hedberg, eg har svart deg på ddfr.dk.

 • edited November -1

  Olaf, jeg forstod ikke dine bevæggrunde til at forsøge at lukke ned en Don Rosa-fanside, specielt ikke da du har stor interesse for udbredelsen og kendskab til Don - i Norge...

  ...å eg opprettet innlegget her klokka 6.56 - å du svarte i DDF kl. 9.54, så eg kan ikkje rå for at innlegget ikkje ble besvaret her...

  Men ettersom du no har berettet kvifor du rapporterte fansida, er det ikkje heller nyttigt å snakke mer om denne saken - å Sigvald, PLEASE, drag no ikkje in AC i onøden!

 • edited November -1

  Drikaton skreiv:

  Sigvald skreiv:
  Svært godt poeng! Man må jo, inntil det motsatte eventuelt skulle være bevist, tro det beste og gå ut fra at Olaf her er opptatt av generelle prinsipper og ikke er ute etter å ta AC&Co?

  Men dette betyr vel absolutt ingenting for deg, som så klart har tatt avstand fra Facebook generelt?

  PSST:: Bare gi opp, husk at du snakker til "selvmotsigelsens far"™ om det som kan kalles antilogikk™ !

 • edited November -1

  Olaf Moriarty Solstrand skreiv:

  Og eg kan ikkje skjøne kvifor eg no sit og svarer på det same innlegget i to ulike fora. Kva var poenget med å trekke det over hit? Hedberg, eg har svart deg på ddfr.dk.

  Er det ikke åpenbart at dette er en sak som angår AOL? For det første dreier det seg om en nordmann som bidrar til å få stengt en dansk-drevet Facebook-side (hvorav den ene administratoren er FormAnd i Dansk Donaldist-Forening (DDF(r)), for det annet eies og drives AOL av den selvsamme nordmannen som er part i saken.

  MikroMidas skreiv:

  Drikaton skreiv:

  Men dette betyr vel absolutt ingenting for deg, som så klart har tatt avstand fra Facebook generelt?

  PSST:: Bare gi opp, husk at du snakker til "selvmotsigelsens far"™ om det som kan kalles antilogikk™ !

  Det er riktig at jeg ikke bryr meg om Facebook, men jeg bryr meg svært mye om min gode venn AC!

 • edited November -1

  Jeg er sikker på at Hedberg har fått svar i sitt opprinnelige innlegg på DDF(R), (her også), og jeg mener hele denne tråden bør slettes, da den ikke har noe som helst med aol eller Disney forøvrig å gjøre.

 • edited November -1

  Hallgeir skreiv:

  Jeg er sikker på at Hedberg har fått svar i sitt opprinnelige innlegg på DDF(R)

  Tvert imot - Olaf har stort sett latt være å følge opp debatten i AOL-forumet.

  Jeg mener hele denne tråden bør slettes, da den ikke har noe som helst med aol eller Disney forøvrig å gjøre.

  Har du overhodet ikke fått med deg at:
  a) Denne saken har å gjøre med Olaf som driver AOL.
  b) Sakenens kjerne er en Facebook-side tilegnet Don Rosa (med Dons samtykke) - hvordan i all verden du får det til ikke å være Disney-relatert er meg en gåte.

  Hvor står så saken akkurat nå?
  i)
  Det er nok ingen som vil betvile at Olaf har handlet i god tro og har ment å agere til Don Rosas beste.

  ii)
  Det fremgår klart av AC kommentar i AOL-forumet at det ikke er hold i Olafs antagelser om misbruk av Don Rosas identitet. AC har nemlig forespurt Don Rosa om lov til å opprette denne siden - hvilket AC har fått Don Rosas samtykke til.

  Det er derfor ikke til å komme forbi at Olaf har opptrådt uklokt ved at han
  a) Ikke først tok kontakt med Don Rosa for å undersøke saken nærmere.
  b) Ikke kontaktet DDF(r) miljøet for å undersøke saken nærmere.

  Dette er dog ikke verre at det vil la seg tilgi *dersom* Olaf bare hadde beklaget det som har skjedd og innrømmet at hans anklager (uansett hvor velmente de har vært) har vist seg å være grunnløse.

  Dette har han imidlertid så langt ikke gjort (i hvert fall ikke offentlig her eller i DDF(r)-forumet) - tvert i mot har han hardnakket fastholdt sin kompromissløse kritikk av den aktuelle Facebook-siden, og uttalt seg på en måte som, i verste fall, kan tolkes dithen at han mener at AC&Co har stjålet Don Rosas identitet - hvilket (isolert sett) er en svært alvorlig anklage. Alle kan vi gjøre større og mindre feil - Olaf Solstrand er intet unntak - det synes jeg at han bør kunne innrømme.

 • edited November -1

  Saken handler om en side i facebook som, slik jeg har forstått det, strider mot facebooks reglement. Det er det denne saken handler om.
  Jeg står ved at denne tråden bør slettes.

 • edited November -1

  Stop nå, Sigvald.
  Olaf kunne ikkje vete at AC å Allan var dom som startet Don Rosa fansida, å reagerte (sansynligvis) på principet at noen forsøkte dra på seg DR's identitet...

  Eg har fåt svar nog som Hallgeir så rigtigt siger - å så er det endå litt sent å smekke med dørene!

  Videre med livet, videre...

 • edited November -1

  Hedberg skreiv:

  Stop nå, Sigvald.
  Olaf kunne ikkje vete at AC og Allan var dom som startet Don Rosa fansida, og reagerte (sansynligvis) på principet at noen forsøkte dra på seg DR's identitet...

  Dette endrer ikke på det faktum at Olaf tok feil - en feil som kunne vært unngått dersom han hadde undersøkt saken litt nærmere før han reagerte. Dermed bør Olaf beklage det som har skjedd - fremfor å tviholde på sitt syn. Hvorvidt den nevnte siden hører hjemme på Facebook eller ikke, vil jeg ikke ha noen personlig formening om - det jeg dog har en krystallklar formening om er at Don Rosa i langt større grad enn Olaf Solstrand er rette vedkommende til faktisk å mene noe om det. Det bør også sistnevnte innse.

 • edited November -1

  Hedberg skreiv:

  Olaf, jeg forstod ikke dine bevæggrunde til at forsøge at lukke ned en Don Rosa-fanside, specielt ikke da du har stor interesse for udbredelsen og kendskab til Don - i Norge...

  Sida var oppretta av nokon som heilt openbart ikkje var Don Rosa og ikkje representerte han, noko som heilt klart var i strid med Facebooks retningslinjer og dessutan kunne vera svært negativt for Don Rosa, difor rapporterte eg sida.

  Facebook-sider skal vera oppretta av folk som «are an official representative of the business, organization, entity or person that is the subject of the Facebook Page and have the necessary rights to create and maintain the Page». Og det stemmer ikkje for dei som har oppretta den aktuelle sida.

  Hallgeir skreiv:

  Jeg er sikker på at Hedberg har fått svar i sitt opprinnelige innlegg på DDF(R), (her også), og jeg mener hele denne tråden bør slettes, da den ikke har noe som helst med aol eller Disney forøvrig å gjøre.

  Ueinig, den er innanfor grensene for kva det går an å diskutere her inne. Tråden handlar om eit Don Rosa-fansamfunn, og det blir difor ikkje så veldig ulikt å diskutere t.d. Donaldistene.

  Sigvald skreiv:

  a) Denne saken har å gjøre med Olaf som driver AOL.

  Det er veldig mykje som har med meg å gjera som har ingenting på Andeby Online å gjera, Sigvald.

  ii)
  Det fremgår klart av AC kommentar i AOL-forumet at det ikke er hold i Olafs antagelser om misbruk av Don Rosas identitet. AC har nemlig forespurt Don Rosa om lov til å opprette denne siden - hvilket AC har fått Don Rosas samtykke til.

  Sigvald, du har fleire gonger i denne tråden og på DDF(R)-forumet skrive at dette er godkjent av Don Rosa og at eg burde ha tatt opp dette med Don Rosa før eg gjorde noko som helst anna. Det synest eg blir ein merkeleg påstand, fordi det er ein STOR forskjell på å ha informert Don Rosa om at ei side eksisterer og å faktisk representere han. Det AC har sagt er at «vi orienterede Don om det», noko som er noko heilt anna enn å vera Don Rosas offisielle representant.

  Har du sett den omtalte sida, Sigvald? Den ser rettnok heilt annleis ut no enn den gjorde då eg rapporterte den til Facebook, noko som var mange månader (om ikkje eit heilt år eller meir) sidan, no er det langt fleire av «Don Rosas» innlegg som er merka med «AC sier», men denne sida er, som alle andre Facebook-sider, utforma for å vera den offisielle Facebook-sida til ein offentleg person, i dette tilfellet Don Rosa. Alle innlegg på veggen og eit par av innlegga i diskusjonsforumet er merka med Don Rosas namn og bilete. Sjå på denne tråden -- her er det eit innlegg som er merka med Don Rosas namn og bilete, og det einaste som avslører at det ikkje er Don Rosa sjølv som skriver her, er at vi veit at han ikkje skriver på dansk.

  Det er derfor ikke til å komme forbi at Olaf har opptrådt uklokt ved at han
  a) Ikke først tok kontakt med Don Rosa for å undersøke saken nærmere.

  Det var heilt openbart i ordlyden på innlegga at dette ikkje var nokon som representerte Don. Du gir inntrykk av å meine at Don Rosa er det heilt greitt å oversymja med e-post om kva som helst. Eg har ikkje så mykje kontakt med Don som du har (eg kjenner han ikkje så godt som du gjer heller, så eg tillater mannen å ha litt privatliv). Men slike heilt openbare ting plager eg ikkje Don med. Eg tok ikkje kontakt med han før eg rapporterte då nokon auksjonerte bort Don Rosas adresse på QXL heller, fordi det var overhovudet ingen grunn til å gå ut frå at dette var noko som skjedde med Don som bakmann.

  Det var veldig openbart av innlegga på Facebook-sida at den som skreiv innlegga berre var ein Don Rosa-fan og på ingen måter representerte Don Rosa. Det er òg slik eg oppfattar ACs siste kommentarar til dette i DDF(R)-forumet: Dette er noko som har blitt gjort av fans, utan at Don Rosa har spilt ei rolle i det bortsett frå at han har blitt informert om at sida eksisterer.

  b) Ikke kontaktet DDF(r) miljøet for å undersøke saken nærmere.

  Tenk deg om. Korleis i alle dagar skulle eg vite at dette mennesket på Facebook som utgav seg for å vera Don Rosa hadde noko med DDF(R) å gjera?

  Dette er dog ikke verre at det vil la seg tilgi *dersom* Olaf bare hadde beklaget det som har skjedd og innrømmet at hans anklager (uansett hvor velmente de har vært) har vist seg å være grunnløse.

  Dei har ikkje det. AC seier at han har opplyst Don om at sida eksisterer. Det er ein vesentleg forskjell på det og å representere Don.

  Dette har han imidlertid så langt ikke gjort (i hvert fall ikke offentlig her eller i DDF(r)-forumet) - tvert i mot har han hardnakket fastholdt sin kompromissløse kritikk av den aktuelle Facebook-siden, og uttalt seg på en måte som, i verste fall, kan tolkes dithen at han mener at AC&Co har stjålet Don Rosas identitet - hvilket (isolert sett) er en svært alvorlig anklage.

  Det var jo det dei gjorde! Iallfall då sida starta. Det står klart og tydeleg i retningslinjene når ein oppretter ei side at ein ikkje har lov til å gjera dette om ein ikkje faktisk representerer den personen sida omhandlar. Likevel valde den som oppretta sida, eg går ut frå at det var Allan Pedersen då det ser ut som om AC ikkje var administrator, likevel å gjera dette, og opprette ei rekke innlegg på denne sida under Don Rosas namn og bilete. At dette ikkje var gjort med overlegg og at AC og Allan ikkje meinte noko vondt med dette har eg sjølvsagt ingen problemer med å sjå.

  Alle kan vi gjøre større og mindre feil - Olaf Solstrand er intet unntak - det synes jeg at han bør kunne innrømme.

  Eg innrømmer gladeleg mine feil, eg. Dei har eg mange av.

  Sigvald skreiv:

  Dette endrer ikke på det faktum at Olaf tok feil - en feil som kunne vært unngått dersom han hadde undersøkt saken litt nærmere før han reagerte. Dermed bør Olaf beklage det som har skjedd - fremfor å tviholde på sitt syn.

  Eg har framleis ikkje sett noko som helst som tyder på at eg tok feil i denne situasjonen. Eg tviholder sjølvsagt på mitt syn så lenge eg meiner at det er riktig.

  Hvorvidt den nevnte siden hører hjemme på Facebook eller ikke, vil jeg ikke ha noen personlig formening om - det jeg dog har en krystallklar formening om er at Don Rosa i langt større grad enn Olaf Solstrand er rette vedkommende til faktisk å mene noe om det. Det bør også sistnevnte innse.

  Så kvar er problemet? Då kan jo Don Rosa berre sende ein mail til Facebook der han skriver at den omstridte Facebook-sida er oppretta på oppdrag frå han og at AC og Allan representerer hans meiningar og synspunkt der inne og fungerer som hans offisielle informasjonskanal ut mot Facebook. Då kjem Facebook til å opne sida igjen. Men eg trur ikkje at det kjem til å skje, for eg tviler på at dette i det heile tatt stemmer. Eg trur ikkje at Don Rosa har noko som helst med denne sida bortsett frå at han har blitt informert om at den eksisterer.

  Eg føler at eg har sagt alt som er å seie om denne saka no, difor blir dette høgst sannsynlegvis mitt siste innlegg i denne tråden. Dersom folk held fram med å berre småkrangle om alt og ingenting, er det ikkje utenkjeleg at tråden blir sletta i løpet av neste veke.

 • ACAC
  edited November -1

  Da vi lavede siden hed begrebet page fanside på dansk. Efter hvad vi kunne læse i regulativerne på facebook var der således inten i vejen for at lave en fanside om Don Rosa, som jeg da også har holdt Don orienteret om. Jeg mener således at have Dons accept af siden, og har ikke forsøgt at stjæle Dons identitet.

  Alle relevante steder (dvs. alle de steder det kunne stå) har på fansiden gjort opmærksom på at siden var lavet og drevet af fans.

  På daværende tidspunkt var der intet i vejen for den slags sider, og man kan sige at da dette ændrede sig burde facebook have taget kontakt for at bede os oprette en almindelig gruppe istedet.

  Ingen andre end Don selv kan vel siges at være lovformelig repræsentant for Don. Det er det facebook beder om, og der kan vi kun fortælle at vi er fans - det virker til at være derfor de har blokeret vores adgang til at lave nye vægbeskeder og debatter.

  Olaf, som nævnt havde vi skrevet de mulige steder at siden var lavet af og drevet af fans - for at ære Don, absolut ikke for at stjæle hans identitet. Må jeg have lov at (Kan jeg have lov at spørge hedder det måske?) om du havde lagt mærke til dette? Eller var det alligevel for nemt at overse?

  Jeg er ked af det, trist, for jeg gjorde kun dette som fan og ikke af andre årsager -
  - og jeg kunne ikke finde på at slå nogen af jer - ved ikke helt hvad det er du mener Sigvald, med det du skriver til Hallgeir om at han ikke er lige så stor i kæften når jeg har læst ovenstående?

 • ACAC
  edited November -1

  Iallfall då sida starta. Det står klart og tydeleg i retningslinjene når ein oppretter ei side at ein ikkje har lov til å gjera dette om ein ikkje faktisk representerer den personen sida omhandlar. Likevel valde den som oppretta sida, eg går ut frå at det var Allan Pedersen då det ser ut som om AC ikkje var administrator, likevel å gjera dette, og opprette ei rekke innlegg på denne sida under Don Rosas namn og bilete. At dette ikkje var gjort med overlegg og at AC og Allan ikkje meinte noko vondt med dette har eg sjølvsagt ingen problemer med å sjå.

  Allan og jeg oprettede siden sammen. Oprindelig gik jeg så faktisk ud af siden igen fordi jeg var forvirret over dette med at man ikke kunne skrive under eget navn. Men jeg tvivler stadig på at de retningslinjer var sådan dengang. Ser i øvrigt flere andre sider på facebook som er nøjagtig som vores.

  Jeg slutter herfra.

 • edited November -1

  Eg aner ikkje korleis retningslinjene var då de oppretta sida, AC, eg veit berre korleis dei er no og korleis dei var på det tidspunktet eg rapporterte ho. Og hadde eg visst at du stod bak hadde eg sjølvsagt tatt denne diskusjonen med deg på e-post. Eg er sjølvsagt heilt einig i at dersom retningslinjene for sider ikkje var slik på det tidspunktet, kunne dei godt ha informert om endringa då ho fann stad.

 • edited November -1

  Olaf Moriarty Solstrand skreiv:

  Facebook-sider skal vera oppretta av folk som «are an official representative of the business, organization, entity or person that is the subject of the Facebook Page and have the necessary rights to create and maintain the Page». Og det stemmer ikkje for dei som har oppretta den aktuelle sida.

  AC mener åpenbart noe annet. I DDF(r)-forumet skriver han bl.a.:

  Jeg ... spurgte Freddy Milton om lov inden jeg lavede siden om ham - og ligeledes med Don Rosa - så mener jeg der [ikke] er gjort noget forkert...


  Olaf Moriarty Solstrand skreiv:

  Ueinig, den er innanfor grensene for kva det går an å diskutere her inne. Tråden handlar om eit Don Rosa-fansamfunn, og det blir difor ikkje så veldig ulikt å diskutere t.d. Donaldistene.

  OK, da kan vi legge den delen av debatten død.

  Sigvald, du har fleire gonger i denne tråden og på DDF(R)-forumet skrive at dette er godkjent av Don Rosa og at eg burde ha tatt opp dette med Don Rosa før eg gjorde noko som helst anna. Det synest eg blir ein merkeleg påstand, fordi det er ein STOR forskjell på å ha informert Don Rosa om at ei side eksisterer og å faktisk representere han.

  Riktig, men så har da AC også fastslått at han spurte Don om tillatelse på forhånd - det er STOR forskjell på å etablere en side med utgangspunkt i en forhåndstillatelse og det å kun informere Don Rosa om den i ettertid. Slik jeg har forstått AC ble siden laget med Dons fulle viten og velsignelse.

  Har du sett den omtalte sida, Sigvald?

  Nei, jeg ante overhodet ikke at den var tilgjengelig for slike som meg som ikke har selv er knyttet til Facebook. Da en gjeng med svensker for en tid tilbake besøkte Don i Louisville var det kun priviligerte Facebook-folk som AC som kunne lese deres Facebook-reportasjer derfra. Andre måtte (etter avtale) kopiere materiale og legge det ut i forumet for at også vanlige folk som meg og Niels Jakob skulle få tilgang tid det.

  Den ser rettnok heilt annleis ut no enn den gjorde då eg rapporterte den til Facebook, noko som var mange månader (om ikkje eit heilt år eller meir).

  OK, jeg trodde det var noe som hadde skjedd nylig. Det er positivt at du bidrar til å bringe nye og nyanserende fakta til torgs.

  Jeg kan være enig i at ACs kompanjong kan sies å ha opptrådd litt uryddig.

  Du gir inntrykk av å meine at Don Rosa er det heilt greitt å oversymja med e-post om kva som helst.

  Du mener at en fanside med 13.636 fans er "hva som helst"???

  Eg tok ikkje kontakt med han før eg rapporterte då nokon auksjonerte bort Don Rosas adresse på QXL heller, fordi det var overhovudet ingen grunn til å gå ut frå at dette var noko som skjedde med Don som bakmann.

  Og du ser ikke forskjellen på disse to sakene? Det er en kjent sak at Don Rosa har mange og ivrige danske fans - hvorfor er det så vanskleig å skjønne at noen av disse kan ha fått hans aksept for etablere en slik side?

  Tenk deg om. Korleis i alle dagar skulle eg vite at dette mennesket på Facebook som utgav seg for å vera Don Rosa hadde noko med DDF(R) å gjera?

  Det kunne du selvsagt ikke vite, men de aller fleste skjønner nok at sannsynligheten var overveiende. Det er vel knapt noen seriøs dansk Don Rosa-fan som ikke er medlem i DDF(r)?

  Dette er dog ikke verre at det vil la seg tilgi *dersom* Olaf bare hadde beklaget det som har skjedd og innrømmet at hans anklager (uansett hvor velmente de har vært) har vist seg å være grunnløse.

  Dei har ikkje det. AC seier at han har opplyst Don om at sida eksisterer. Det er ein vesentleg forskjell på det og å representere Don.

  AC sier også at de har hatt Dons aksept og velsignelse.

  Sigvald skreiv:

  Hvorvidt den nevnte siden hører hjemme på Facebook eller ikke, vil jeg ikke ha noen personlig formening om - det jeg dog har en krystallklar formening om er at Don Rosa i langt større grad enn Olaf Solstrand er rette vedkommende til faktisk å mene noe om det. Det bør også sistnevnte innse.

  Så kvar er problemet? Då kan jo Don Rosa berre sende ein mail til Facebook der han skriver at den omstridte Facebook-sida er oppretta på oppdrag frå han og at AC og Allan representerer hans meiningar og synspunkt der inne og fungerer som hans offisielle informasjonskanal ut mot Facebook. Då kjem Facebook til å opne sida igjen.

  Det er i så fall en sak mellom AC og Don Rosa som jeg ikke vil legge meg oppi.

  Men eg trur ikkje at det kjem til å skje, for eg tviler på at dette i det heile tatt stemmer. Eg trur ikkje at Don Rosa har noko som helst med denne sida bortsett frå at han har blitt informert om at den eksisterer.

  Du har med andre ord ikke tillitt til AC når han skriver:

  Jeg ... spurgte Freddy Milton om lov inden jeg lavede siden om ham - og ligeledes med Don Rosa - så mener jeg der [ikke] er gjort noget forkert...

  ???

 • ACAC
  edited November -1

  Tak Olaf, for at du giver ret i at facebook burde ha orienteret os da ændringen fandt sted.
  Har ikke rigtig mere nyt at sige.

 • edited November -1

  Ettersom denne tråden handler om AC, tillater jeg meg å bruke den til å nevne at AC nå er ferdig utdannet DB (Bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole).
  http://ddfr.dk/forum/viewtopic.php?id=4498

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?