Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com eller krice krøllalfa kvakk punktum no, og vi vil invitere deg så raskt vi kan.

Skrues hvelv i Don Rosas kontinuitet

edited November 2005 in Donaldisme

Det er ein liten detalj som er uforståeleg for meg i Don Rosas historier. Anten har det ei uforklarleg årsak som eg ikkje har lagt merke til enno, elles er det ein feil i Don Rosas kontinuitet. Ja, eg veit at Don ikkje er den einaste som har kontinuitetsfeil, men ettersom Don byggjar så mykje av stilen sin på å skape kontinuitet, er det der ein leggjar merke til desse feila. Dersom det er ein feil, då, håper jo at nokon her inne har meiningar om dette.

I «Eneboeren på herregården», Skrues liv del 12, DD&Co 22/94, seier Donald noko slikt som: «Han har samlet alle pengene sine i ett stort hvelv!» Skrue svarer noko à la «Ikke vær dum, jeg har da mye mer enn dette. Aksjer, obligasjoner, banker over hele verden, bla, bla, bla ... men DETTE er penger som jeg har tjent på egen hånd! Dette er den delen av formuen min som jeg **aldri** rører!»

Eigentleg ei koseleg forklaring ... men den medfører eit par problem i andre Don Rosa-historier.

«En gullgruve», DD&Co 24/91: Donald ber Skrue om å få lov til å sjølv velja ut kva myntar han skal få i lønn, for at han skal kunne velja dei mest sjeldne. Dette er greitt for Skrue. Denne historia kan nok forklarast med at den blei skrive lenge før Skrues liv, og at Don rett og slett ikkje hadde kome opp med forklaringa om pengane enno. Problemet er at vi ser liknande ting i nyare historier òg:

«Mynten», DD&Co 14/01: Skrue gir Donald ein mynt frå hvelvet for å gå og kjøpe ei avis. HÆ? Kva skjedde med teorien om at dette var dei pengane han aldri rører, når han gladeleg bruker pengane på noko så simpelt som aviser?

«Hans første suksess», DD&Co 19-20/02: Skrue har mista alle pengane i hvelvet (oppfølgjar til «Jul i Pengelens»), og flytter difor inn hos Donald fordi han no er fattig. Ja, han har bedrifter rundt om i heile verda, så konsernet er framleis i drift, men han har ingen pengar til å oppretthalde denne drifta med lønningar og slikt. Okay ... så her seier han at **alle** utgifter han har på **alle** bedriftane i det verdsomspennande konsernet sitt, kjem frå hvelvet? Som består av dei pengane han aldri rører?

Er det nokon som har ei løysing på dette kontinuitetsproblemet? Den einaste moglegheita eg kan tenkja meg, er at Rosa gav opp denne «pengene eg aldri rører»-historia då han oppdaga at dette var i strid med Barks (vel, det burde han jo ha merka i arbeidet med Skrues liv òg då, men ...). Men det finst kanskje ei meir sannsynleg løysing der ute?

Comments

 • edited November -1

  Det med at han betalar Donald frå hvelvet trur eg ikkje eg klarar å forklare, men kan prøve meg på det med at han var avhengig av pengane i bingen.

  Kanskje den fungerar som ein gullreserve? Ettersom omtrent kvar einaste mynt i bingen er verdt langt meir enn sin påskrevne verdi då dei er blitt ganske sjeldne, og det er eit obskønt tal mynter i bingen, vil innhaldet ha ekstremt stor, semi-konstant verdi som alltid er der uavhengig av aksjekursar, dollarkursar, osv, osv. Så, når den forsvinn, er det som om ankeret, sjølve garantien for Skrues likvidier, plutseleg ikkje er der, og dette vil affektere han ved minska tillit, synkende aksjer, osv.

  Eg er ingen økonom, men kan det (kanskje?) forklarast slik?

 • edited November -1

  Olaf Solstrand skreiv:

  Skrue svarer noko à la «Ikke vær dum, jeg har da mye mer enn dette. Aksjer, obligasjoner, banker over hele verden, bla, bla, bla ... men DETTE er penger som jeg har tjent på egen hånd! Dette er den delen av formuen min som jeg **aldri** rører!»


  Spørsmålet er jo om en tolker "aldri" helt bokstavlig. Dersom Skrue allitid legger tilbake tilsvarende (eller mer) enn det han bruker på en avis (etc), vil nok jeg kunne si at han har dekning for det han sier i sitatet du trakk frem.

 • edited November -1

  Olaf Solstrand skreiv

  «Hans første suksess», DD&Co 19-20/02: Skrue har mista alle pengane i hvelvet (oppfølgjar til «Jul i Pengelens»), og flytter difor inn hos Donald fordi han no er fattig. Ja, han har bedrifter rundt om i heile verda, så konsernet er framleis i drift, men han har ingen pengar til å oppretthalde denne drifta med lønningar og slikt. Okay ... så her seier han at **alle** utgifter han har på **alle** bedriftane i det verdsomspennande konsernet sitt, kjem frå hvelvet? Som består av dei pengane han aldri rører?

  Dette har jeg lurt på.. Det er jo kjent av Skrue blir rikere og rikere, men her står det jo stikk motsatt. Går alle bedriftene i underskudd, når han må betale lønninger fra egen lomme??

 • edited November -1

  Loke Aesir skreiv:

  Kanskje den fungerar som ein gullreserve? Ettersom omtrent kvar einaste mynt i bingen er verdt langt meir enn sin påskrevne verdi då dei er blitt ganske sjeldne, og det er eit obskønt tal mynter i bingen, vil innhaldet ha ekstremt stor, semi-konstant verdi som alltid er der uavhengig av aksjekursar, dollarkursar, osv, osv. Så, når den forsvinn, er det som om ankeret, sjølve garantien for Skrues likvidier, plutseleg ikkje er der, og dette vil affektere han ved minska tillit, synkende aksjer, osv.

  Eg er ingen økonom, men kan det (kanskje?) forklarast slik?

  Eg er heller ingen økonom (urgh, vi trenger fleire økonomar i forumet!), men ... Problemet med denne forklaringa, er at den strengt talt ikkje forklarer det eg reagerte på. I «Hans første suksess» får vi i praksis vite at «når pengane mine er borte, har eg ikkje råd til å halde konsernet ved like lenger, ergo kjem eg til å gå konkurs» (er det nokon som har det ordrette sitatet lett tilgjengeleg? Trur det står i DD19/2002). Dette er strengt talt berre eit problem dersom situasjonen er at den jamnlege kontantstrømmen i konsernet er større enn den pengesummen som Skrue oppbevarer utanfor binga -- og med «utanfor binga» meiner eg alt frå dei milliardane han har i Andeby Bank til kronestykkene som ligger og skrangler i SkrueCola-automaten på McDuck Snus og Trevare i Uddevalla. Og dersom dette er tilfelle, vil det seie at han ikkje berre bruker pengar av pengane i binga -- men at han bruker store summar av pengane i binga kvar einaste dag. Og ikkje berre som ein gullreserve, men som likvider.

  NetlAnd skreiv:

  Spørsmålet er jo om en tolker "aldri" helt bokstavlig. Dersom Skrue allitid legger tilbake tilsvarende (eller mer) enn det han bruker på en avis (etc), vil nok jeg kunne si at han har dekning for det han sier i sitatet du trakk frem.

  Det har du forsåvidt rett i ... men eg tolka utsagnet slik at «desse pengane har affeksjonsverdi for meg, difor bruker eg dei ikkje, så enkelt er det berre». Sjølvsagt kan det hende at eg tolker han litt **for** ordrett -- det kan du nok ha rett i.

  Diff skreiv:

  Dette har jeg lurt på.. Det er jo kjent av Skrue blir rikere og rikere, men her står det jo stikk motsatt. Går alle bedriftene i underskudd, når han må betale lønninger fra egen lomme??

  Vel, ein **kan** tolke det utsagnet isolert sett som at alle pengane i alle bedriftene i heile McDuck-konsernet oppbevarast midlertidig i pengebinga inntil det er bruk for dei. Eit eksempel: fabrikken McDuck Fluorvann Incorporated i Andeby har ein million dollar i utgifter kvar månad, og tjener 1.200.000 dollar i inntekter kvar månad. Det blir cirka 40.000 dollar pr dag. Kvar dag putter bodet frå McDuck fluorvann 40.000 dollar i ei veske og løper opp Daudbilbakken med dei, slik at Skrue kan ha dei i hvelvet og bade i dei inntil det faktisk er bruk for dei. Så kjem lønningsdag, og bodet frå McDuck fluorvann løper opp til pengebinga, får utlevert ein million kroner, og løper ned til fabrikken og gir pengane til direktøren slik at han kan betale arbeidarane for den kjempeinnsatsen dei har gjort. Isolert sett er dette ikkje ei særleg utenkjeleg løysing (med unntak av at Skrue nok ville ha brukt Donald til dette i staden for å lønne eit bod for å gjera den jobben), er jo tonnevis av butikkar som set opp plakat i vindauget med at dei ikkje oppbevarer kontanter der over natta. Og i dette scenarioet er jo Skrue rimeleg sjanselaus når plutseleg golvet i pengebinga bryter saman og alle pengane forsvinner. Problemet er når ein ser denne tanken i samanheng med at Skrue har sagt at dei pengane han har i pengebinga, berre er den delen av formuen som har affeksjonsverdi, og at dei pengane ikkje blir brukt i drifta av konsernet i det heile tatt. Då er det ikkje berre golvet i pengebinga som bryter saman -- då brister logikken samtidig.

 • edited November -1

  Dette blir vel egentlig ikke et konkret svar på spørsmålet, men litt mer et tankespinneri rundt forholdet "penger i bingen vs i bank", eller noe liknende..

  Generelt sett ville jeg synes det var rart om Skrue brukte pengene i bingen til å lønne alle som jobber i konsernet hans, etter som _*jeg*_ har sett for meg at disse pengene er Skrues _*personlig*_ formue.
  Vanligvis er det jo slik at man skiller det man selv tar ut i lønn, og de pengene man la stå i firmaet. (På den annen side så er jo pengebingen kontoret til Skrue, og dermed også en del av firmaet, rent bortsett fra at det også er der Skrue, i følge Don Rosas plantegninger over bingen, og andre historier han har skrevet, bor.)
  (Hvis man tar et litt eksempel, enn litt satt på spissen, så kan man jo si det slik at det ville være rarere om Røkke badet i pengene som tilhører Aker-Kværner, enn de han har selv tatt ut som lønn fra firmaet sitt.)
  Det er jo pengene som står i et firma som brukes til å betale alle kostnader som råvarer, lønninger, avgifter, etc. Dermed ville det også vært fornuftig om alle underselskap i Skrues konsern hadde egne bankkontier der man tok lønningene fra. Dette vil vel også være en fordel når det kommer til regnskapet. Etter som Skrue eier et verdensomspennende konsern med bestående av ekstremt mange forskjellige type bedrifter er det mest sannsynelig at hver av disse datterselskapene innen for hver gren, og kanskje også hvert område har sitt eget regnskap.
  Dette vil da være som f.eks Norsk Hydro gjør.

  Men på den annen side har vi jo sett (riktig nok ikke i en Rosa historie) at Skrue selv sitter på kontoret sitt og skriver ut lønnsslipper til sine ansatte, og køen pleier da ikke å være kort, for å si det slik. Men det er mulig at Skrue selv sitter med Kun sitter med Andeby-avdelingen av sitt konsern, og har lokale kontorer i andre regioner. Hadde han ikke hatt det, ville han jo mest sannsynlig ikke hatt tid til å gjøre annet en å undertegne lønnsslipper.

  Her har jeg vel egentlig ikke gitt en endelig konklusjon, men det jeg føler er mest sannsynlig, er at Skrue _*ikke*_ hovedsakelig bruker pengene i bingen til å holde konsernet gående.

 • edited November -1

  Enig (tror jeg) med Fergus, hvis jeg tolker rett. Skrue driver som vi vet eller bør anta et multinasjonalt konsern, og må forholde seg til mange nasjonale skatteregimer, og det vil være absolutt umulig å få inn overskudd fra daglig drift TIL pengebingen og betale løpende utgifter FRA pengebingen. Det vil i såfall være en svært kostbar affære. Med mindre pengebingen drives som en ordinær bank. Og det kan vi se bort fra (med slike renter som Skrue ville kreve... Whooiii... haah!)
  Selv GB kommer til kort der.

 • edited November -1

  Jeg husker en historie hvor Skrue skulle vise Donald at alt som gikk ut av bingen kom tilbake til han igjen, noe det gjorde via mange omveier for historiens skyld naturligvis. Kan det være at Skrue eide både avisen og kiosken?

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?