Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Hall of Fame

1848587899093

Comments

 • edited November -1

  Det å velge og vrake fungerer sikkert utmerka for dei som berre kjøper bøkene i laussal. Abonnentar kan ikkje velge og vrake . Dei må anten fortsetje å abonnere eller seie opp abonnementet.

  Viss alle abonnentane seier opp sine abonnement for å kune velge og vrake på den måten, så er ikkje resulatet "valfridom for alle" men at bokserien vert kansellert.

  Dette er eit vanleg samfunnsfagleg paradoks. Viss ein stillar seg utanfor den jamne strømmen, gjer ting annleis, bryter uskrivne regler eller sedvane og utnyttjar systemet så kan ein få dei fleste fordelane av ein situasjon utan nokon av bakdelane.

  (Dette vert vanlegvis fulgt av kommentarar som "kvifor gjer ikkje alle dette, å så teite dei er ")

  Men denne typen framgangsmåte fungerer kun viss det store fleirtalet følgjer den strake vegen og aksepterer bakdelane ved dette. Viss alle er "lure" så detter systemet saman.

  Det er difor dei som held seg innanfor systemet prøvar å endre systemet istadenfor å berre setje seg utanfor det.

  I dette tilfellet så er det slik at eg (og andre abonnentar) klagar på systemet fordi vi er klare over at den alternative "løysinga" der vi stoppar abonnementa for å handle i laussal berre virker så lenge talet på abonnentar held seg over Egmonts kritiske grense for kansellering. Viss vi alle (eller mange nok) kansellerer abonnementa så sluttar serien.

  I tillegg så er det slik at mange av oss er ute etter bøker som ikkje har "kjende" namn knytt til seg og som då er blant dei som ikkje vil gjere det bra i laussal. Slik at ei redusering i abonnementstala som ikkje er nok til at serien vil bli kansellert likevel vil føre til endringar der det vert satsa meir på "kjende" namn.

  Dette vil igjen føre serien i ein, for mange, uønska retning.

  Så lenge ein abonnerer, så vil vurderinga av kvaliteten på enkeltbøker vere basert på om ein likar historiane etter at ein har lese dei (ein har jo allereie betalt for boka). I laussal så vil vurderinga av POTENSIELL kvalitet vere basert på om ein kjenner att namnet eller teiknestilen (som er litt meir iffy). Eg, som abonnent, er veldig nøgd med dei bøkene eg har fått med, for meg, ukjende namn. Som Ben Verhagen boka. Viss eg skulle kjøpe berre delar av serien i laussal, så hadde eg ikkje noko forhold til namnet og hadde sikkert ikkje kjøpt den.

  Det er difor eg meinar at å bytte frå abonnement til laussal ikkje løyser nokon av problema for dei av oss som er ute etter bøker om og av "ukjende" Disney-meistrar. Dei einaste som nyttar der er å gjere kjend at vi er misnøgd, med det håpet at Egmont før eller sidan høyrer på oss.

 • edited November -1

  Nå kan det jo virke som at Egmont hører på abonnentene. Al Taliaferro var jo lenge etterlyst, for eksempel i denne tråden, og nå har vi jo fått vite at Al Taliaferro blir neste bok i serien. "Lenge etterlengtet" var vel det det sto i brevet. Så det nytter absolutt å komme med innspill til forlaget.

 • edited November -1

  Blir litt egoistiskt og iritere seg over at det fremdeles kommer Barks bøker i HoF bare fordi en selv har CBSV. Skjønner at det for dem er mer interesant med bøker av ukjente tegnere og forfattere, men jeg som nevnt tideligere blir happy om forslage mitt blir realisert.

  Men Knut Robert Knutsen har apsolutt et poeng der, uten abonentene stopper jo hele serien.

 • edited November -1

  Mikkel, irritasjonsmomentet er ikkje at eg (og andre) har CBSV og DRSV eller har alt av Barks og Rosa på andre måtar. Det er det at sjølv om det var klart at det kom til å vere noko Barks og Rosa i HoF så skulle fokuset vere på å presentere bredda i Disney. Det har gått tapt under masseslepp av Barks og Rosa (og viss nokon av dei andre, som Marco Rota og Romano Scarpa, som allereie har fått 3 bøker er begynt å selje bra så kan vi risikere at vi får 10 bøker av dei òg)

  Korkje Barks eller Rosa er underrepresentert i norske bladbutikkar , det har vore ørten bokserier med Barks og Rosa er gjenganger i både vekebladet (tilliks med Barks) og Donald Ekstra. Det er ingen som går utan regelmessige dosar av Barks eller Rosa fordi om dei ikkje er i HoF, og det er ikkje einaste måten ein kan få tak i bokserier med dei heller.

  Det er alle dei andre serieskaparane som kun vert presentert i djupna i HoF, og som ein vanskeleg kan få noko oversikt over utan HoF, det er det som er problemet. Det er dei HoF skulle handle om.

  Og å blande egoisme inn i det er litt skivebom. Kunne ein ikkje like godt seie at det er egoistisk av deg som laussalskjøpar å ville at HoF skal vere noko anna enn abonnentane vart lovd fordi du vil ha Barks-bøker og ikkje gidder å leite opp dei tre andre hardcover-seriane med Barks-historier som allereie finnast på Norsk?

  Ikkje det at eg vil skulde deg for egoisme, eg vil berre vise at argumentet lett kan snuast. Sjølvsagt snakkar vi alle her i debatten om HoF utifrå kva vi sjølve ynskjer at HoF skal vere.

 • edited November -1

  Tok litt feil der, mener heller ikke at det er egoistiskt og ikke ønske flere Barks bøker. Ikke det at jeg ikke gidder og se etter andre utgivelser heller, jeg er på evig jakt etter dem ;-)

  Men i utgangspunktet var HoF ment som en bokserie for de store serieskaperene, ikke en serie om de mer ukjente tegnerene.

 • edited November -1

  Når rett skal være rett, så ble det vel sagt helt fra starten av i 2004 at det skulle komme én Barks-bok i året i Hall of Fame, i tillegg til én Rosa-bok. Nå kom jo Rosa-bøkene litt oftere enn dette etter hvert, men når det gjelder Barks har de vel egentlig bare gjort det de sa i 2004. Og nå som det ikke er mulig med flere Don Rosa-bøker i HOF, siden alt materialet er utgitt, kan det virke som at Arild Midthun har overtatt for Don Rosa. Og nå som Al Taliaferro også endelig kommer, har vi egentlig fått alt det vi ble lovet i 2004.

 • edited November -1

  For å illusterer mitt poeng: Eg har sett igjennom lista på Inducks og sett opp ein statistikk som viser kor mange bøker med "nye" serieskaparar som vert presentert i HoF kvart år.
  2004: 4 (av 5 bøker)
  2005: 3 (av 5 bøker)
  2006: 3 (av 5 bøker)
  2007: 2 (av 6 bøker)
  2008: 2 (av 6 bøker)
  2009: 1 (av 5 bøker)
  2010: 2 (av 5 bøker)
  2011: Null (av 4 bøker)
  2012: 1 (av 4 bøker. 2 av 5 viss Taliaferro kjem i desember)

  Sei gjerne at det alltid var ein del av planen at det skulle vere ei Barks og ei Rosa bok i året (det var berre 2 år av dei 6 åra vi fekk Rosa bøker at det ikkje var 2 Rosa-bøker i året), men det antyder at det likevel skulle vere 60% nytt.

  Med den kraftige pushinga av Barks og Rosa, pluss at ein går attende til fleire serieskaparar som allereie er presentert, med det resultat at det nye, det som er kjerna i tilbodet, heile tida har vore nede i under 40%, og ein gong heilt nede i null, det er eit problem.

  Det er kanskje eit forutsigbart problem (Egmont er ein stor fan av resirkulering og å spare der dei kan) men det kan ikkje bortforklarast så lett. Eg vil framleis påstå at HoF-serien ikkje held det vi vart lova.

 • edited November -1

  Mikkel Hagen skreiv:

  Tok litt feil der, mener heller ikke at det er egoistiskt og ikke ønske flere Barks bøker. Ikke det at jeg ikke gidder og se etter andre utgivelser heller, jeg er på evig jakt etter dem ;-)

  Men i utgangspunktet var HoF ment som en bokserie for de store serieskaperene, ikke en serie om de mer ukjente tegnerene.

  Dette argumentet gir ikke mening for meg. "Store" serieskapere trenger overhodet ikke bare å bety "kjente serieskapere for folk flest", eller "serieskapere som du har hørt om". For eksempel hadde jeg ikke hørt om Dick Moores før jeg kom over HoF-boken med ham, men etter å ha lest den ser jeg uten problemer at han er en av de store serieskaperne.

 • edited November -1

  Takk for de utdypende innleggene, Knut. Du legger frem mange og gode poenger om problemene for lesere som vil støtte at HoF fortsetter, men misliker bokseriens generelle stil og profil.

  For min egen del er jo det hele et dilemma med visse selvmotsigelser. Jeg liker HoF, men ikke godt nok til at jeg får meg til å abonnere på hele serien (både ettersom bøkene er vanvittig dyre, og ettersom det er ganske mange av dem jeg ikke er interessert i). Så for meg har det hele tiden vært en fin løsning å kjøpe de bøkene jeg vil ha i butikken. Men jeg skjønner veldig godt frustrasjonene for de som abonnerer for å være sikker på at bøker med mindre kjente serieskapere i det hele tatt blir utgitt - og jeg er jo faktisk glad for at et visst antall folk abonnerer, når jeg innser at det må til for at serien skal kunne eksistere. Så da blir det jo uunngåelig en selvmotsigelse når jeg begynner å si til folk: "Men hvorfor kjøper du ikke bøkene i løssalg, sånn som meg?" Likevel - det eneste jeg kan si er jo at det fungerer for meg, men takket være det faktum at serien samtidig har nok faste abonnenter. Det er virkelig en egoistisk ironi i dette her...

 • edited November -1

  Her er forresten noen av tingene jeg håper at den kommende Al Taliaferro-boken vil inkludere:

  -Taliaferros beste, lange historier fra Silly Symphonies-avisserien (se et eksempel på en nydelig søndaggside med de tre små grisene på denne linken).
  -Den første historien med Donald, eller eventuelt andre, tidlige Donald-opptredener fra Silly Symphonies-avisserien.
  -Fyldige eksempler på klassiske Donald Duck-avisstriper (selvsagt mange fra de første tiårene, men jeg hadde ikke hatt noe imot å også se et par eksempler på Taliaferros siste striper fra 60-tallet, ettersom disse ikke trykkes opp så ofte).
  -Spionhistorien med Donald (eller om mulig, andre lengre Taliaferro-historier med Donald i hovedrollen).
  -Diverse spesialtegninger laget opp gjennom årene, som denne, denne og denne.
  -Utdrag fra (eller komplette) Disney-bildebøker illustrert av Taliaferro (et flott eksempel på dette er Donald Duck and the Hidden Gold.)
  -Reproduksjoner av originale skisser osv.

 • edited November -1

  Litt rart at "The Lovelorn Fireman" både er er i Carl Barks HoF bok nr.1 og 6?

 • edited November -1

  Mikkel Hagen skreiv:

  Litt rart at "The Lovelorn Fireman" både er er i Carl Barks HoF bok nr.1 og 6?

  Carl Barks har tydeligvis ikke tegnet så mange historier ...

 • edited November -1

  Mikkel Hagen skreiv:

  Litt rart at "The Lovelorn Fireman" både er er i Carl Barks HoF bok nr.1 og 6?

  Hmmm. Det har du faktisk helt rett i. Jeg går ut fra at Erik (Hørthe) har en forklaring på dette.

  Oppslaget i COA viser også at den historien du sikter til ikke har noen tittel i den originale amerikanske utgaven. Den bør derfor omtales som "DD as Fireman" slik at alle skjønner hvilken historie det siktes til. Handlingen har jo overhodet ikke noe som helst å gjøre med fortapt kjærlighet.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Mikkel Hagen skreiv:

  Litt rart at "The Lovelorn Fireman" både er er i Carl Barks HoF bok nr.1 og 6?

  Hmmm. Det har du faktisk helt rett i. Jeg går ut fra at Erik (Hørthe) har en forklaring på dette.

  Er Erik med i Hall Of Fame redaksjonen?

 • edited November -1

  Tintern skreiv:

  Er Erik med i Hall Of Fame redaksjonen?

  Dersom jeg har forstått tingene riktig så er det han som plukker ut innholdet i Barks-bøkene i HOF-serien (sannsynligvis med unntak av Barks-Jippes boken) med tematisk utgangspunkt.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Den bør derfor omtales som "DD as Fireman" slik at alle skjønner hvilken historie det siktes til. Handlingen har jo overhodet ikke noe som helst å gjøre med fortapt kjærlighet.

  Donald som brannmann er i mine øyne en helt annen historie.

  Lovelorn trenger ikke å bety "fortapt kjærlighet".
  Det betyr også - miserable because of unrequited love or unhappiness in love
  Og det er vel noe av temaet i den omtalte historien.

 • edited November -1

  Begge historiene har på norsk hatt tittelen "Donald Duck som brannmann".

  Men jeg er enig i at det er uheldig at denne historien har vært med i to Carl Barks-bøker i Hall of Fame. Nå er jeg ikke så positivt innstilt til flere Carl Barks-bøker i Hall of Fame i utgangspunktet, og i alle fall ikke når bøkene begynner å trykke opp seg selv. Jeg går ut fra at dette må være en tabbe.

 • edited November -1

  Jeg synes nå at "Donald Duck som brannmann" passet i HoF bok nr.6, siden den hadde mer med tamaet "rivalisering" en den hadde med temaet "biler i Andeby" men siden den alt hadde vært i HoF bok nr.1 så blir det jo unødvendig. Tror det må være en tabbe men rart er det.

 • edited November -1

  Takk for tillit men jeg er nok ikke med i redaksjonen for HOF, eller noen annen av redaksjonene på Egmont for den saks skyld. Jeg har skrevet noen forord, og har noen ganger blitt bedt om innspill til innhold i HOF, men har ingen innflytelse (eller ansvar) utenom det. Erik

 • edited November -1

  Ved siden av de suverene Don Rosa-bindene har vi flere store kunstnere som har fått oppfølgerbind i HoF-serien.

  Har ingen problemer med at Carl Barks er en viktig del av denne prestisjetunge bokserien, siden CBSV og Gullbøkene er temmelig vanskelig tilgjengelige.

  Håper på en oppfølger til Hakkespettbevegelsen i bind 13. Daan Jippes er den som for meg har den mest levende streken av Disney-tegnerne, ved siden av Gottfredson, Scarpa og Barks. Murry følger tett etter disse.

  Det skulle være nok serier med Hakkespettene til fylle et nytt bind, selv om de seriene som er samlet i den første boken er av ypperste klasse.

  De ulike seriene i HoF-serien er markert med enten en tittel, "bok 2" osv eller bare "2". Finnes det noen gjennomtenkt regel for ulik markering av oppfølgerbind?

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?