Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com eller krice krøllalfa kvakk punktum no, og vi vil invitere deg så raskt vi kan.

Don Rosa Index?

2»

Comments

 • edited November -1

  Sigvald, du har så stor dobbelmoral at det er fantastisk.

  Det er greit og scanne Donald fordi Don Rosa har fått sine penger. At det er Egmont du da stjeler fra bryr du deg katten om.

  Men det er også greit og legge ut scannede artikkler fra Dagbladet, noe som resulterer i at du stjeler fra Dagbladet (som her er opphavsmann), eller er det artikkelforfatteren du kun ikke ønsker og stjele fra?

 • edited November -1

  Lars Olav skreiv:

  Sigvald, du har så stor dobbelmoral at det er fantastisk.

  Det er greit å scanne Donald fordi Don Rosa har fått sine penger. At det er Egmont du da stjeler fra bryr du deg katten om.

  Jeg er ikke en gang sikker på om tyveri er det riktige ordet her. Da jeg i sin tid studerte hovedfag i historie brukte jeg tingbøker (rettsprotokoller) fra tiden 1616-1642 som kildemateriale. Tyverisaker var det mange av, men INGEN av disse hadde med kopiering å gjøre. Mitt klare inntrykk er at tyveri, i hvert fall på den tiden, var synonymt med å stjele en fysisk gjenstand fra andre og gjøre denne til sin slik at offeret led et målbart tap. Slik må nok også budet "Du skal ikke stjele" tolkes. Å bruke ordet tyveri om kopiering blir således like subjektivt som å bruke ordet drap om abort.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Jeg er ikke en gang sikker på om tyveri er det riktige ordet her. Da jeg i sin tid studerte hovedfag i historie brukte jeg tingbøker (rettsprotokoller) fra tiden 1616-1642 som kildemateriale. Tyverisaker var det mange av, men INGEN av disse hadde med kopiering å gjøre. Mitt klare inntrykk er at tyveri, i hvert fall på den tiden, var synonymt med å stjele en fysisk gjenstand fra andre og gjøre denne til sin slik at offeret led et målbart tap. Slik må nok også budet "Du skal ikke stjele" tolkes. Å bruke ordet tyveri om kopiering blir således like subjektivt som å bruke ordet drap om abort.

  Og det å legge rettsprotokoller fra 1600-hundretallet til grunn for at det å kopiere ikke er å stjele, er like subjektivt som å si at det ikke fantes noen kinesere for tusen år siden ettersom Asia ikke er nevnt i sagaene.
  (nå har aldri jeg studert historie, men jeg tviler på at det fantes verken scannere eller kopimaskiner på 1600-tallet)

 • edited November -1

  Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

  § 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.

  Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som
  1) skrifter av alle slag,
  2) muntlige foredrag,
  3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill,
  4) musikkverk, med eller uten tekst,
  5) filmverk,
  6) fotografiske verk,
  7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst,
  8) skulptur av alle slag,
  9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket,
  10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket,
  11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art,
  12) datamaskinprogrammer,
  13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran.

  ---------------

  § 25. Når fremføring eller visning av et verk inngår som ledd i dagshending og denne kringkastes eller gjengis ved film, kan korte avsnitt av verket, eller hele verket hvis det er av lite omfang, tas med ved gjengivelsen. Når fremføringen eller visningen av verket bare utgjør en del av bakgrunnen eller på tilsvarende måte spiller en underordnet rolle i forhold til hovedemnet for reportasjen, kan hele verket gjengis.

  --------------

  § 56. Alle eksemplar av åndsverk eller annet arbeid som ulovlig er fremstilt, innført eller gjort tilgjengelig for almenheten her i riket, kan inndras ved dom til fordel for den fornærmede eller overdras til ham mot vederlag som ikke overstiger fremstillingsomkostningene. Det samme gjelder trykksatser, klisjéer, former og annet som utelukkende kan tjene til ulovlig fremstilling eller bruk av verket eller arbeidet.

  I stedet for inndragning eller overdragelse kan den fornærmede kreve at gjenstanden helt eller delvis skal tilintetgjøres eller gjøres utjenlig til ulovlig fremstilling eller bruk. Hvis betydelige økonomiske eller kunstneriske verdier ville gå tapt, kan likevel retten efter omstendighetene tillate at fremstilte eksemplar gjøres tilgjengelig for almenheten mot erstatning eller oppreisning til fornærmede.

  Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke anvendes overfor den som i god tro har ervervet eksemplar av verket til privat bruk, med mindre det gjelder avstøpning av skulptur. De gjelder heller ikke byggverk, men den fornærmede kan efter omstendighetene kreve endring, erstatning eller oppreisning. Bestemmelsene gjelder dessuten ikke de i § 44 nevnte pressemeldinger.

  -----------------

  Tygg litt på åndsverkloven!

 • edited November -1

  Guffen Delbekk skreiv:

  Og det å legge rettsprotokoller fra 1600-hundretallet til grunn for at det å kopiere ikke er å stjele, er like subjektivt som å si at det ikke fantes noen kinesere for tusen år siden ettersom Asia ikke er nevnt i sagaene. (nå har aldri jeg studert historie, men jeg tviler på at det fantes verken scannere eller kopimaskiner på 1600-tallet)

  Gutenberg oppfant trykkeriet på 1500-tallet. Det var således fullt mulig (for folk med ressurser) å fremstille kopier av f.eks. trykte bøker. Det fantes også penn og papir slik at ting kunne skrives av.


  Lillegull skreiv:

  Tygg litt på åndsverkloven!

  Det er intet i ditt sitat som sier at brudd på åndverkloven er tyveri. Det er ulovlig javist, men ikke tyveri. Den engelske filosofen Thomas Hobbes sa en gang:
  "Det er ikke galt å bruke ordet hest når man snakker om (det de fleste
  vil omtale som) mennesker, det er bare uhensiktsmessig". På samme vis er det selvsagt mulig å bruke ordet tyveri om (det mange vil omtale som) brudd på opphavsrett, men særlig hensiktsmessig eller redelig vil jeg ikke mene at det er.

 • TedTed
  edited November -1

  Ring, Ring........... Off-topic-alarm :)

 • edited November -1

  Da kan jeg med andre ord legge ut Don Rosa-indekset med små endringer selvfølgelig, slik at det fremstår som mitt.Godt å vite.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Spøk eller ikke spøk så var det ikke særlig morsomt.

  Er det fordi dette går utover DINE interesser at det ikke var særlig morsomt???

  Det er nemlig ikke tale om helt sammenlignbare størrelser her.

  Hvis størrelse er det samme som opplag så har du rett, men det er samme loven/prinsippet som gjelder UANSETT.

  Dersom noen legger ut scans av en Disney-tegneserie ut på nettet så taper ikke opphavspersonen(e) noe på det ettersom vedkommende alt har fått sin betaling for den historien og ikke får royalties for fremtidige utgivelser.

  Her er det du bommer TOTALT. Det er IKKE Don rosa som er opphavsmannen, det er Disney(tm) som EIER rettighetene IKKE Don rosa. Don rosa er "håndverkeren" som gjør en jobbb og får betalt for det. Han får betaling EN gang ja, men det er selskapet som betaler han lønna (indirekte) som har rettighetene/ er opphavspersonene til figurene som 'håndverkeren' lager tegneserie med.

  Ted skreiv:

  Ring, Ring........... Off-topic-alarm

  Helt riktig, men kanskje en MEGET viktig off-topic sak dette :)

  Einherje skreiv:

  Da kan jeg med andre ord legge ut Don Rosa-indekset med små endringer selvfølgelig, slik at det fremstår som mitt.Godt å vite.

  Det er meget fristende å tenke slik og jeg støtter deg 100% i den tankegangen der.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Guffen Delbekk skreiv:

  Og det å legge rettsprotokoller fra 1600-hundretallet til grunn for at det å kopiere ikke er å stjele, er like subjektivt som å si at det ikke fantes noen kinesere for tusen år siden ettersom Asia ikke er nevnt i sagaene. (nå har aldri jeg studert historie, men jeg tviler på at det fantes verken scannere eller kopimaskiner på 1600-tallet)

  Gutenberg oppfant trykkeriet på 1500-tallet. Det var således fullt mulig (for folk med ressurser) å fremstille kopier av f.eks. trykte bøker. Det fantes også penn og papir slik at ting kunne skrives av.

  Du mener vel ikke med fullt alvor at du kan sammenligne dagens sittuasjon der hvem som helst kan ta en kopi av hva som helst mot 1600 tallet? Hvis du mener at dette er sammenlignbart så vil det garantert fremkomme mye latter i historiske kretser. Hvor mange på vestlandet på 1600 tallet tror du hadde tilgang til et trykkeri? Hvor omstendelig ville det være å kopiere et allerede trykket verk? Hvor mange rettighetshavere av bøker fantes det på vestlandet på 1600 tallet.

  Så nevner du at det fantes penn og papir og en kunne da kopiere på denne måten. Ja det kunne man, men det er ikke å offentliggjøring.

  Si at Ole Olausen i 1623 tok og skrev av Lukas Evangeliet (for jeg regner med at det stort sett kun var Bibelen som fantes på trykk så tidlig i Norge). Ole bruker da mange uker og skrive av denne boken og når han er ferdig så sitter han med sin egen utgave. Det er jo ikke akkurat det samme som når du tar å scanner et Donald blad og legger det ut på nettet. Du bruker noen timer i verste fall og mangfoldiggjør verket på en slik måte at mange millioner kan lese dette gratis (blant annet hele kundegruppen til Egmont).

  Jeg håper virkelig at du ser forsjellen her? Jeg føler meg egentlig virkelig dum her som er nødt til å forklare en godt skolert mann som deg så enkle ting som dette.

 • edited November -1

  MikroMidas skreiv:

  NetlAnd skreiv:

  Godt forslag! Du har herved min fulle tillatelse, forutsatt at du passer på å oppdatere det hele tiden. Det skulle vel ikke være vanskelig for en som er SÅ begeistret for Don Rosa:-)

  Gikk du på Aprilspøken min :)


  Nei, og det overrasker meg litt at du tror det. Ville trodd at siste setning i mitt innlegg var rimelig "oppklarende".... Jeg hadde håpet at mitt innlegg ville avverge en flammekrig, men jeg lyktes tydeligvis ikke med det. Siden Sigvald og jeg har et noe ulikt syn på bruken av opphavsbeskyttet materiale, ble jeg heller ikke provosert av innlegget ditt, og svarte derfor som jeg gjorde:)

 • edited November -1

  NetlAnd skreiv:

  Nei, og det overrasker meg litt at du tror det. Ville trodd at siste setning i mitt innlegg var rimelig "oppklarende"

  Jeg tolket deg slik, men jeg var ikke 100% sikker. Kan være litt vanskelig og komme helt inn på folk over nettet :)

  Siden Sigvald og jeg har et noe ulikt syn på bruken av opphavsbeskyttet materiale, ble jeg heller ikke provosert av innlegget ditt, og svarte derfor som jeg gjorde:)

  Det er vel dessverre ikke bare Dere to som har divergerende syn i denne etterhvert betente saken.

 • edited November -1

  Einherje skreiv:

  Da kan jeg med andre ord legge ut Don Rosa-indekset med små endringer selvfølgelig, slik at det fremstår som mitt.Godt å vite.

  Hvordan i all verden har du klart å komme frem til noe slikt tøv?

  Det ser for øvrig ut til at vi diskuterer to ting her. Du ser her ut til å fokusere på hvordan loven om opphavsrett fungerer, mens jeg i min siste posting har stilt spørsmålstegn ved enkeltes praksis med å omtale brudd på denne som tyveri.


  NetlAnd skreiv:

  Jeg hadde håpet at mitt innlegg ville avverge en flammekrig, men jeg lyktes tydeligvis ikke med det.

  Nå er det vel heldigvis ikke den helt store flammekrigen vi er i gang med da ettersom debatten så langt i all hovedsak går på sak fremfor person.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  NetlAnd skreiv:

  Jeg hadde håpet at mitt innlegg ville avverge en flammekrig, men jeg lyktes tydeligvis ikke med det.

  Nå er det vel heldigvis ikke den helt store flammekrigen vi er i gang med da ettersom debatten så langt i all hovedsak går på sak fremfor person.

  Helt enig med Sigvald her. Det må være mulig forsjellige ting uten at det blir kalt for flammekrig.

 • edited November -1

  Lars Olav skreiv:

  Sigvald skreiv:

  NetlAnd skreiv:

  Jeg hadde håpet at mitt innlegg ville avverge en flammekrig, men jeg lyktes tydeligvis ikke med det.


  Nå er det vel heldigvis ikke den helt store flammekrigen vi er i gang med da ettersom debatten så langt i all hovedsak går på sak fremfor person.


  Helt enig med Sigvald her. Det må være mulig forsjellige ting uten at det blir kalt for flammekrig.


  Da beklager jeg uttrykket. Det jeg siktet til var en langdryg diskusjon mellom to (eller flere syn) uten noen særlig utvikling i argumentasjonen. Nå ble ikke denne diskusjonen så lang som det først så ut til, så min beskrivelse var uansett ikke særlig dekkende.

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?