Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Du som Donald-redaktør

edited September 2005 in Donaldisme

Dette har nok vore diskutert mange gonger tidlegare (i alle fall noko liknande), men eg startar ein ny tråd likevel:

Kva ville **du** ha gjort dersom du vart tilsett som den nye redaktøren for Donald Duck & Co? Eg reknar med (eller rettare sagt: eg veit) at mange her på forumet har klare meiningar om ting som kunne ha vore betre med bladet, og med seriane. Som Donald-redaktør kan du i denne tråden endra på det meste, òg korleis sjølve teikneseriane skal vera. Men hugs: Du må passa på at opplaget ikkje går for mykje ned. Då får du fyken.

Her er kva eg ville ha gjort:

Eg er blant dei som synest at Tormod Løkling og Maikki Fonneløp har gjort ein god jobb etter at dei vart Donald-redaktørar, men mykje kan enno verta betre. Det mest opplagde er sjølvsagt ekstradingsane som fylgjer med kvar veka. Desse ville eg ha bytta ut med meir Donald-relaterte vedlegg, slik det var fram til for nokre år sidan. Som liten (eller mindre enn eg er no) hugser eg at det var ei stor glede når det fylgde samleseriar og plakatar med Donald-bladet. Meir tullete vedlegg som sparebøsser i papp (forma som pengebingen), miniatlas med Hakkespettane og minipenal med Mikke Mus var òg kjempestas. For å seia det enkelt: Eg elska alt som hadde noko som helst med figurane i Andeby å gjera.
Kanskje var eg spesielt interessert i Donald, men eg trur born den gongen likte dei Donald-relaterte vedlegga minst like godt som dagens yngste Donald-lesarar likar slimslengarar og beyblade. Dessutan ville pappvedlegg med Donald skilt seg ut i bladhaugen i dag. Hadde eg vore forelder for ein femåring, ville eg heller ha kjøp eit blad med eit brettspel som ungen sjølv må lima saman enn eit blad med ein slimslengar. Formålet med ekstradingsar er dessutan ikkje berre å få kva som helst unge til å kjøpa Donald-bladet. Formålet må òg vera å få desse ungane til faktisk å byrja å interessera seg for Donald-seriane, slik at dei vil halda fram med å kjøpa Donald når dei vert eldre. Viss alle under ti som kjøper Donald i dag berre er interessert i ekstra-dingsen som er lagt ved, vil bladet snart ikkje ha fleire lesarar, og Donald- og Mikke-historier vil vera historie om maks femti år.
Dessutan: Det er ingen røyndom at Donald-bladet selde betre for nokre år sidan når vedlegga var Donald-relaterte.

Endring nummer to under mitt styre: Fleire artiklar om Donald & co, og dei personane som står bak. Donald-blad i fleire land i Europa (som Frankrike, Tyskland, Finland og Hellas) fokuserar mykje meir på gode artiklar, lesarbrev osb. enn det som vert gjort i Donald Duck & Co. Dette er rart når ein veit at over 50 % av dei som les Donald i Noreg kvar veka, er over 18 år.

Lengre seriar er mitt tredje punkt. Grensa på 16 sider er for låg, ho burde ha vore dobbelt så stor. Don Rosa bør ikkje ha einerett på å laga framhaldshistorier over meir enn to delar gonge åtte sider. Som Donald-redaktør ville eg ha bestemt at det skal fylgja med eit bilag på om lag 36 sider ein gong kvar månad. Dette bilaget skal innehalda ei lang historie. Av og til ein Barks-klassikar, men ofte heilt nye historier.
Eg veit at ein kan lesa lengre historier i Donald Pocket. Men desse er for dårlege, synest eg. Historiene i Donald-bladet er langt meir innhaldsrike og kompakte, òg dei lengste.

Eg veit ikkje korleis dette vert gjort i dag, men som Donald-redaktør ville eg ha arbeidd meir med å rekruttera nye og dyktige forfattarar til å skriva seriane. I dei nordiske landa har ein stor del av befolkninga ganske store kunnskapar om figurane i Andeby. Eg trur at mange nordiske forfattarar, skribentar og vanlege folk som er flinke til å skriva kunne ha skrive gode Donald- og Mikke-historier, viss dei fatta interessa for det. Ikkje det at historiene i Donald-bladet i dag er dårlege - men dei kan verta betre.

Og til slutt: Betre gjennomtenking av kva historier som vert trykt om igjen. Opptrykte historier i dagens Donald-blad kan delast opp i tre grupper:
- Gamle Barks-klassikarar.
- Relativt nye Rosa-klassikarar/historier.
- Relativt nye historier av Vicar og co frå 1980- og tidleg 1990-tal.
Dei to siste gruppene kan etter mi meining sparast i ti år til. Derimot vert det **aldri** trykt om igjen serier frå før 1980, sett bort frå Barks-klassikarane. Kvaliteten var kanskje generelt ikkje så høg på Donald-historiene den gongen, men det er ikkje tvil om at det likevel er mange historier frå denne lange perioden som ikkje hadde gjort skam på dagens Donald-blad.

Oppsummering: Som Donald-redaktør ville eg ha:
- Bytta ut plastskrotet som kjem i dag med Donald-relaterte vedlegg. Til glede for både unge og gamle Donald-elskarar.
- Fått fleire gode artiklar og liknande om Donald, Skrue, Carl, Don og resten inn i Donald-bladet.
- Auka grensa for maksimumtal på sider ei ny ikkje-Rosa-historie kan ha.
- Arbeidd meir med å rekruttera nye, flinke serieforfattar til å skriva andehistorier.
- Hatt opptrykk av historier frå 50-, 60- og 70-talet, i staden for frå 80- og 90-talet.

Dette var mitt forslag. Trur de eg hadde overlevd ein dag i stolen til Løkling? No må resten koma med sine forslag, og kritikk til mitt.

«1

Comments

 • edited November -1

  Meget gode forslag, Sølve! Jeg er gørr lei av plastdingser som har en tendens til å spre seg rundt i huset.
  I tillegg ville jeg jobbet for å få utgitt det som allerede ER skrevet av våre norske forfattere. Vet jo at både Olaf, Nils-Petter og Tommy har ferdige historier. Vil se dem i norske donaldblad!!!

 • edited November -1

  Problemet med plastdingsene er at mange barn ser etter disse når de får velge seg et blad når de er med i butikken Allting var så mye bedre før, da ingen blader hadde plastdingser, og barna fikk kjøpe seg et donaldblad. Nå konkurrerer Donald Duck & Co med alle de andre bladene som også har plastdingser.

 • edited November -1

  Men hadde ikke barna valgt disse fordi om de hadde vært Disney-relatert? Små plastfigurer av alle i Andeby f.eks. hadde jo også blitt en samleartikkel. Så får vi foreldre styre ungene til å velge skikkelige blad, i stedet for å bare gå etter hvor glorete og unødvendig en vedlagt plastdings er. Det går da an å si nei!

 • edited November -1

  Hadde vært innmari gøy om de kunne hatt flere figurer med Donald, Skrue osv.
  Men det kom jo en sånn bøyelig Donald-figur her for en stund siden... Men morsommere hadde det vært om det kom flere.

 • edited November -1

  Jeg ville bannlyst de f**ings plastdingsene umidelbart. Og jeg ville også forbudt og bannlyst piss som Svinesen og Tuppen Bak og erstattet det med den type donaldistisk stoff som vi hadde i Donald ca. 1994-2000. Med andre ord: laget et Donald-blad for donaldister og fjernet überkommersielt søppel.

 • edited November -1

  Kvakk-kvakk som redaktør:

  Ville hatt inn redaksjonelt stoff som feks "Andebyguiden" som gikk en gang på nittitallet, og som hadde henvisninger til mange forskjellige historier og forfattere/tegnere, ikke bare Barks og Rosa. Ekstrahefte omkring en gang i måneden er et must, ikke noe er så stas som å få TO blader på en gang. Donald-samleserier som klistremerker, kortstokker o.l er fint tilbehør hvis man først skal ha noe, men beyblades blir bannlyst. Opptrykkene skal ikke ha vært i DD&co de siste 20 årene,og historier med " gamle helter" som Raptus von Rupp hentes fram med jevne mellomrom (dog ikke for ofte, en viss mystikk vil vi beholde)

 • edited November -1

  Elise skreiv:

  Men hadde ikke barna valgt disse fordi om de hadde vært Disney-relatert? Små plastfigurer av alle i Andeby f.eks. hadde jo også blitt en samleartikkel.

  Meget god ide, forutsatt at de ikke hadde vært like tåpelige som de figurene av Ole, Dole og Doffen som jeg kom over i København i sommer. Disse var utstyrt med mobiltelefoner selv om slikt IKKE finnes hos Barks og Rosa. I stedet burde guttene selvsagt holdt hakkespettboken, hakkespettfanen e.l.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Elise skreiv:

  Men hadde ikke barna valgt disse fordi om de hadde vært Disney-relatert? Små plastfigurer av alle i Andeby f.eks. hadde jo også blitt en samleartikkel.

  Meget god ide, forutsatt at de ikke hadde vært like tåpelige som de figurene av Ole, Dole og Doffen som jeg kom over i København i sommer. Disse var utstyrt med mobiltelefoner selv om slikt IKKE finnes hos Barks og Rosa. I stedet burde guttene selvsagt holdt hakkespettboken, hakkespettfanen e.l.


  Du er og blir ufrivillig komisk, må jeg si. Grunnen til at det ikke er mobiltelefoner ikke er med i Barks-historier er jo fordi de ikke var oppfunnet da CB tegner Donald. Men nå er de oppfunnet. Om Don Rosa har de med eller ikke er hans sak. Men DR har ingen større rett på sannheten enn NOEN ANDRE Donald-tegnere og dette vet du. Forresten tror jeg de barna vil ha glede av slike figurer og er uintreserte i DINE teorier om Andeby-universet.

 • edited November -1

  KUN barks, rosa, van horn, vicar (fortrinnsvis fra 70tallet), murry og gottfredson :)

 • edited November -1

  gaute hjartåker skreiv:

  KUN barks, rosa, van horn, vicar (fortrinnsvis fra 70tallet), murry og gottfredson :)


  Men da hadde det vel blitt redusert til et månedsblad fremfor et ukeblad?

 • edited November -1

  Sleipe-Simon skreiv:

  gaute hjartåker skreiv:

  KUN barks, rosa, van horn, vicar (fortrinnsvis fra 70tallet), murry og gottfredson :)


  Men da hadde det vel blitt redusert til et månedsblad fremfor et ukeblad?

  Med mindre ein hadde hatt **veldig** mange opptrykk, då. :-)

 • edited November -1

  gaute hjartåker skreiv:

  KUN barks, rosa, van horn, vicar (fortrinnsvis fra 70tallet), murry og gottfredson :)

  Må innrømme at det for min del hadde blitt litt Skrue Pocket-følelse over DD&Co da...

 • edited November -1

  eller vent litt: donald duck-bladet: kun barks, rosa, van horn og vicar (og muligens en og annen jippes-historie). mikke mus-bladet: kun murry og gottfredson.
  hm.. jeg hadde nok fått sparken ganske kjapt :D

 • edited November -1

  Hadde eg vore Donald-redaktør (med diktatorisk makt sjølvsagt) ville eg først fjerna dei teite vedlegga. Så ville eg innført ein strengare kvalitetskontroll på historiane og hatt med fleire donaldistiske artiklar. For å opprettholde ein slik kvalitet ville eg omgjort utgivelsesfrekvensen til ei gong i måneden.

 • edited November -1

  Mange gode forslag her. Fikk lyst til å forsøke å bidra, selv om det meste her nok er nevnt fra før.

  Jeg ville først og fremst forsøkt å satse på kvalitetsserier, både nye og gamle. Jeg ville ha publisert så mye som mulig av de beste av dagens forfattere og tegnere, og jeg ville tatt en grundig gjennomgang for å finne serier laget av de største mesterne fra 'gamle dager', da mye av dette ikke er blitt utgitt. Til dette ville INDUCKS ha vært et ypperlig hjelpeverktøy.

  Jeg ville forsøkt å satt meg godt inn i serier laget for andre forlag, og de Italienske seriene er spesielt interessante. Jeg ser ingen grunn til ikke å kunne utgi det beste herfra i et skandinavisk Donald-blad, selv om de opprinnelig har en annen layout og normalt flere sider enn det vi er vant med i bladene. Jeg ville oftere hatt ekstrahefter med, og disse passer ypperlig for slike serier. Jeg ville også undersøkt om det ligger skatter produsert i land som for eksempel Frankrike og Brasil.

  Det har lenge irritert meg at dagens fortsettelses-serier er så korte (hvis man ser bort fra Rosa sine serier). Tar man en titt på de beste seriene til Fallberg/Murry, så er disse på 24 sider, inndelt i 3 kapitler. Såpass mange sider trenger en fortsettelses-serie hvis det skal bygges opp et godt plot som både skal være spennende, samt også få plass til litt humor. Jeg hadde gjerne sett at man hadde gått tilbake til en slik lengde. Eksempelvis er den nyeste Mikke-serien av Rota. Absoulutt bra, men det slår meg at det kunne vært gjort mye mer ut av den med noen ekstra sider.

  Jeg ville hatt større mangfold i figur-galleriet. Synes bladet ofte blir litt vel mye Donald-relatert, og det er nok en grunn til at '&Co' på forsiden nå er forminsket kraftig i forhold til hvordan det var tidligere. Jeg ser ingen grunn til å ikke i større grad bringe tilbake figurer som Klodrik, Raptus, Moby, Super-Langbein, Newton, Bitte-B-Gjengen osv.

  Jeg ville forsøkt å ha vært mer oppfinnsom når det gjelder repriser. Pr. i dag er omtrent det eneste vi får i opptrykk, gamle Barks-historier , Vicar-historier som ikke er spesielt gamle, og etter hvert også en del Rosa-historier. Dette er vel og bra, men jeg vet at det finnes mange perler gjennom bladets historie som nye lesere hadde fortjent å få lese.

  Jeg ville ha forsøkt å satse på serier tegnet av Gottfredson. Her ble det laget utrolig mye bra. Jeg innser at avisstripe-formatet er litt vanskelig i Donald-bladet, men jeg er sikker på at disse seriene lar seg presentere på en fornuftig måte.

  Angående plastdingsene, så innser jeg at disse er irriterende på de mest modne leserne, men jeg antar at det ligger en del markedsundersøkelser og statistikk bak dette, som tilsier at dette er det som salgsmessig er best å gjøre. I så fall ville jeg ha vegret meg for å fjerne disse tingene, men heller tilstrebet at de ble så Donald-relaterte som mulig. Jeg tror også det kunne ha vært interessant å forsøke en samle-serie igjen, noe som går over flere uker, f.eks med bilder som de unge kan klistre inn i et medfølgende album.

  Jeg ville i større grad ha forsøkt å få publisert litt mer seriøse artikler, gjerne presentasjoner av tegnere og forfattere, godt illustrert med eksempler på deres skaperverk. Jeg ville også ha tilstrebet med å gi mer bakgrunnsinformasjon rundt spesielt interessante serier, kanskje få forfatteren til å kommentere litt.

 • edited November -1

  gaute hjartåker skreiv:

  eller vent litt: donald duck-bladet: kun barks, rosa, van horn og vicar (og muligens en og annen jippes-historie). mikke mus-bladet: kun murry og gottfredson.
  hm.. jeg hadde nok fått sparken ganske kjapt :D

  hehe, er nok ikke så mange av oss som ville gått med overskudd nei=)
  Men jeg synes det er litt rart at du kun vil ha historier av de godt etablerte. Hvis du ikke tar inn manus av nye forfatter vil du jo aldri oppdage shooting stars som du liker skrivestilen til eller som har talent til å bli like gode som de ovennevnte?

 • edited November -1

  Det er skrevet en del bra innlegg her så jeg har ikke så veldig mye å tilføye unntagen en ting, og det gjelder forsidene.
  Skulle ønske at det ble oppgitt i hvert blad hvem som har tegnet dem.
  Ikke kan jeg finne at det står noen steder i bladet.

  Så hadde jeg vært redaktør hadde jeg hatt masser av gode forslag her som jeg ville brukt, men jeg ville også tatt med hvem som har tegnet forsidene.

 • edited November -1

  Halvor skreiv:

  Jeg ville hatt større mangfold i figur-galleriet. Synes bladet ofte blir litt vel mye Donald-relatert, og det er nok en grunn til at '&Co' på forsiden nå er forminsket kraftig i forhold til hvordan det var tidligere. Jeg ser ingen grunn til å ikke i større grad bringe tilbake figurer som Klodrik, Raptus, Moby, Super-Langbein, Newton, Bitte-B-Gjengen osv.

  I går fekk eg brev frå
  Donald Duck
  Kundeservice
  0441 Oslo
  om at det er på tide å fornya abonnementet.

  Og i brevet står det:

  Tiden er inne for å fornye ditt abonnement. Vedlagte giro gjelder betaling av en ny abonnementsperiode på **Donald** **Duck.**

  Det kan altså tyda på at det tradisjonsrike bladnamnet Donald Duck & Co snart vert offisielt til Donald Duck. Ikkje meg i mot, eigentleg, "Donald Duck & Co" har aldri vore noko bra bladnamn. Det var det ikkje i 1948, og har ikkje vorte det seinare heller.

 • edited November -1

  Sølve skreiv:

  Det kan altså tyda på at det tradisjonsrike bladnamnet Donald Duck & Co snart vert offisielt til Donald Duck. Ikkje meg i mot, eigentleg, "Donald Duck & Co" har aldri vore noko bra bladnamn. Det var det ikkje i 1948, og har ikkje vorte det seinare heller.

  Akkurat som i Finland med andre ord - der heter jo bladet Aku Ankka og IKKE Aku Ankka & C:o. Dersom det du sier er riktig bør den samme reformen også gjennomføres i Danmark og Sverige slik at vi slipper unødvendige misforståelser.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Elise skreiv:

  Men hadde ikke barna valgt disse fordi om de hadde vært Disney-relatert? Små plastfigurer av alle i Andeby f.eks. hadde jo også blitt en samleartikkel.

  Meget god ide, forutsatt at de ikke hadde vært like tåpelige som de figurene av Ole, Dole og Doffen som jeg kom over i København i sommer. Disse var utstyrt med mobiltelefoner selv om slikt IKKE finnes hos Barks og Rosa. I stedet burde guttene selvsagt holdt hakkespettboken, hakkespettfanen e.l.

  Helt enig!
  Hvorfor modernisere guttene med mobiltelefoner? De skal liksom gå i tredjeklasse, og hvor mange tredjeklassinger har mobiltelefon?
  Uansett må jeg si at jeg forestiller meg at livet i Andeby foregår på 60-tallet.

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?