Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Norska blad i Inducks?

135678

Comments

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Ettersom jeg ikke abonnerer er ikke dette en oppgave jeg selv kan overta.

  Hvorfor er det nødvendig å abonnere på DD for å indeksere i Inducks?
  Det er jo ikke noe behov for å legge bladet inn i Inducks før det er til salgs i butikken.
  Og med 7 uker etterslep så understreker det nettopp mitt poeng om at abonnement ikke er et krav for indeksering.

 • edited November -1

  Har hatt meg en lengre indekseringsøkt i dag, så nå er forhåpentlig krisen avblåst?

 • edited November -1

  Tommy skreiv:

  Har hatt meg en lengre indekseringsøkt i dag, så nå er forhåpentlig krisen avblåst?

  Takk, Tommy!

 • edited November -1

  Det hadde vært fint om en av våre kjære Inducksører kunne indeksert den nye "Det beste fra Donald Pocket" bok 1. Så kan man forsikre seg om at alle historiene er utgitt i DP fra før. Grunnen til at jeg så gjerne ønsker å bringe klarhet i dette er at denne serien vel opprinnelig er et tysk prosjekt? Dersom det er tale om direkte oversettelse av en "Der beste aus Lüstiches Taschenbuch" kan den jo tenkes å inneholde historier som ikke er utgitt på norsk etter som LT er en eldre serie enn DP.

 • edited November -1

  Jeg har nå kjøpt Det beste fre DP (i aller siste liten). Etter at jeg tilfeldigvis oppdaget i en annen tråd at det er i historier der som ikke er med i DP. Jeg tillater meg å håpe på raskere og mer presise svar i fremtiden ;-)

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Jeg tillater meg å håpe på raskere og mer presise svar i fremtiden ;-)

  Hvilke svar? Hvilke spørsmål?

 • edited November -1

  Her må eg berre få seie ein ting:

  Dei som sit og indekserer Norske Disney-serier gjer det gratis, frivillig og på eiga fritid. Dette er ikkje noko dei får betaling for, er pålagt eller har forplikta seg på nokon måte overfor nokon som helst å gjere.

  Utifrå tona di her så skulle ein tru at det var deira simple plikt å kjøpe og indeksere alt Disney-materiale same dag som det kjem ut slik at du skal unngå å anten 1) kjøpe historiar du har frå før eller 2) kjøpe blad som du er minimalt interessert i.

  Dette synast eg er både arrogant, nedlatande og småleg.

  Viss du er så opptatt av at det er viktig at Inducks vert oppdatert så snart som mogeleg så er det ingen som hindrar deg i å abonnere på bladet (og så vidt eg skjøner så kan ein no òg abonnere på pocket) og sjølv indeksere bladene same dag som dei kjem ut.

  " Jeg tillater meg å håpe på raskere og mer presise svar i fremtiden" ?

  Greit nok at du har eit smilefhjes på enden der, men den typen korreks retta mot folk som faktisk gjer deg og andre Disney-fans ein teneste? Det er usmakeleg!

  (For ordens skuld, eg indekserer ikkje sjølv, så det er ikkje for meg sjølv eg seier dette. Eg berre set pris på dei som faktisk gjer dette arbeidet, og er klar over at det kan vere både dyrt å kjøpe inn alt og tidkrevjande å føre det inn.)

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Jeg har nå kjøpt Det beste fre DP (i aller siste liten).


  Ettersom den er merket "Ny!" på univers.no så er den nok tilgjengelig en god stund til.

 • edited November -1

  Tommy skreiv:

  Sigvald skreiv:

  Jeg tillater meg å håpe på raskere og mer presise svar i fremtiden ;-)

  Hvilke svar? Hvilke spørsmål?

  Kommentarer til problemstillinger som dette.

  Det er forøvrig flere enn meg som har vært skeptiske til å kjøpe DBDP uten å kjenne innholdet.

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  Dei som sit og indekserer Norske Disney-serier gjer det gratis, frivillig og på eiga fritid. Dette er ikkje noko dei får betaling for, er pålagt eller har forplikta seg på nokon måte overfor nokon som helst å gjere.

  Jeg er selvsagt klar over dette. Som regel er dette da heller ikke veldig problematisk om ting tar litt tid. I dette tilfellet var det imidlertid opptil flere her som følte behov for informasjon om bokens innhold. Det var derfor jeg etterlyste dette. Merk også at jeg ikke har "mast/purret" noe mer om dette.

 • edited November -1

  Dette har du mast om tidligere Sigvald! Du vet at indeksererne gjør dette frivillig når de har tid til det. Bare indekser det du kjøper selv, så kanskje de får tid til å indeksere de bladene du vil ha indeksert før du kjøper de. Jeg er også skeptisk til å kjøpe enkelte utgivelser uten å kjenne innholdet, men jeg kan ikke forutsette av indeksererne kjøper alle utgivelser jeg er nysgjerrig på. Skjerpings med å mase på indeksererne, Sigvald!

 • edited November -1

  Tips til Sigvald: Om en utgivelse ikke er lagt inn i Inducks, kan du også sjekke minetegneserier.no og se om den er lagt inn der.

 • edited November -1

  Tommy skreiv:

  Tips til Sigvald: Om en utgivelse ikke er lagt inn i Inducks, kan du også sjekke minetegneserier.no og se om den er lagt inn der.

  Takk! Jeg skal huske innkludere denne under "Favoritter" i Internet Explorer.

  Indekseringen på Mine Tegneserier virker imidlertid å være noe ufullstendig, ettersom det ikke oppgis historiekoder eller lenkes opp til INDUCKS. Det forekommer meg at begge parter ville tjene på et samarbeid her.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Tommy skreiv:

  Tips til Sigvald: Om en utgivelse ikke er lagt inn i Inducks, kan du også sjekke minetegneserier.no og se om den er lagt inn der.

  Takk! Jeg skal huske innkludere denne under "Favoritter" i Internet Explorer.

  Indekseringen på Mine Tegneserier virker imidlertid å være noe ufullstendig, ettersom det ikke oppgis historiekoder eller lenkes opp til INDUCKS. Det forekommer meg at begge parter ville tjene på et samarbeid her.

  Det forekommer meg at du ville tjene på et samarbeid mellom begge parter her. ;)

 • edited November -1

  Jeg ser at Eirik nå har tatt jobben med å indeksere den nye temapocketen ("Donald på viktingtokt") og at den inneholder hele seks historier som ikke har vært utgitt i Norge før. Det er vel ikke hverdagskost for en temapocket? Av de "nye" historiene finner vi noe så eksotisk som tre brasilianske historier.

 • edited November -1

  Det Sigvald seier bringer fram eit interessant poeng:

  Ein ser det mykje, spesielt med lokale kultur- og idrettsktivitetar og slike fan-baserte aktiviteter som registrering på Inducks og Mine Tegneserier.no at mange eldsjeler gjer ting som er til glede for andre òg utan å få noko igjen for det.

  Og så kjem der alltid ein eller annan som skal klage over at det han får gratis på grunn av andre menneskers frivillige arbeid ikkje er bra nok, ikkje er effektivt nok, ikkje passar hundre prosent til hans behov og at "no må dei skjerpe seg".

  Men spør dei om dei vil delta sjølv? Å nei, da. Då kjem alle argumenta om kvifor det ikkje passar. Argument som er like sterke for alle andre som deltar trass alt.

  Sigvald, eg føreslår at du gjer ein av to ting:

  1) Byrjar å gjere faste bidrag til Inducks sjølv på alt du kjøper og les av teikneserier, og ikkje ventar for å sjekke Inducks før du kjøper ting, eller

  2) Sluttar å klage over at andre menneske ikkje oppdaterer Inducks.

  Dei som jobbar med Inducks på frivillig basis kjem til å oppdatere etterkvart. Når dei har tid eller høve til det. Om det tek ei veke eller eit år spelar inga rolle, veit du kvifor? Fordi dei allereie har kjøpt alle bladene utan å sjekke i Inducks, og ikkje nyttar Inducks hovudsakeleg til å "luke ut" serier dei ikkje ønskjer å kjøpe. Det er eit flott verkty for å finne fram til enkelthistoriar og leite igjennom ei stor samling. Det er alt det trenger å vere.

  Viss poenget med Inducks var "forbrukaropplysning" så kunne Egmont ha gjort det sjølv ved å få ein redaksjonsassistent til å bruke eit kvarter kvar veke på oppdatering.

  Som samlar sjølv så finn eg det merkeleg at nokon er sur på oppdateringsrata til Inducks fordi dei vil finne fram til blader dei IKKJE ynskjer i samlinga si. Det virker så ... Bakvendtland.

 • edited November -1

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  Sigvald, eg føreslår at du gjer ein av to ting:

  1) Byrjar å gjere faste bidrag til Inducks sjølv på alt du kjøper.

  Jeg bidrar da vitterlig selv med frivillig innsats av denne typen - gjennom regelmessige oppdateringer av OUTDUCKS.

  og ikkje ventar for å sjekke Inducks før du kjøper ting.

  Jeg kjøper da det meste uten å sjekke med Inducks. Men med såpass mange utgivelser som det Egmont/Serieforlaget gir ut er det noen ganger nødvendig å tenke seg om to ganger før man kjøper.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Så ser det igjen ut til å være krise for norske Inducks:

  Bra man ikke er svensk ;)
  Siste Kalle Anka & Co som er indeksert er nr. 20/2011.

  (Var innom for å se hva det svenske bladet koster i dag i forhold til iPad-utgaven.)

 • edited November -1

  Tommy skreiv:

  Tips til Sigvald: Om en utgivelse ikke er lagt inn i Inducks, kan du også sjekke minetegneserier.no og se om den er lagt inn der.

  Jeg hadde akkurat bruk for minetegneserier.no, men siden ser ut til å være nede (jeg får feilmeldingen 504 Gateway Timeout - Gateway timeout expired while waiting for server response). Kan ikke si at slikt vitner velig om seriøsitet. Vi får håpe at dette er et engangstilfelle og at slik nedetid ikke er en vane.

 • edited November -1

  Kan ikke si at slikt vitner velig om seriøsitet. Vi får håpe at dette er et engangstilfelle og at slik nedetid ikke er en vane.

  For det første, til og med dei mest profesjonelle sider har nedetid for vedlikehald. Viss noko går ned i helga så er det dei færraste som får det fiksa før måndagen.

  For det andre så irriterer det meg verkeleg at du stadig ordleggjer deg belærande og aggressivt nedlatande i forhold til opplysande nettsider drive på frivillig basis som om det er ein teneste du har betalt for og at dei har forplikta seg overfor deg personleg.

  Spørsmålet er om du totalt manglar sosiale antenner eller om du verkeleg er så sjølvsentrert?

  Javisst, det er leit at Minetegneserier.no er nede akkurat når du sjekker. Det er ikkje vanleg, og den har vel neppe vore nede meir enn nokon timer, eg var sjølv innom der i går.

  Men å byrje å messe om mangel på seriøsitet og formane om at du ikkje håpar det er ein vane fordi den er nede den eine gongen du er innom? Det er frekt, det er nedlatande og det er ufordrageleg.

  Viss du betalar for ei teneste og den er utilgjengeleg over lengre perioder og gjer ting vanskeleg for deg (som om nettbanken din skulle ha vore nede i vekesvis så du ikkje får betalt rekningar der) så ville den tona ha vore forståeleg.

  At ei gratis teneste, drive på frivillig basis, som ikkje relaterer seg til noko som det hastar med, er nede i nokre timer midt i helga tilseier ikkje den typen reaksjon.

 • edited November -1

  Jeg er den første til å beklage dersom jeg har formulert meg uheldig. Mitt innlegg var overhodet ikke ment som kritikk av minetegneserier.no. Det er en flott nettside som det ligger mye frivillig innsats bak. Det er noe vi alle bør vite å verdsette. Jeg ville kun poengtere at det er lite nytte i enhver nettside som er nede når man trenger den - totalt uavhengig av om den er professjonell eller tuftet på frivillig innsats.

  Knut Robert Knutsen skreiv:

  At ei gratis teneste, drive på frivillig basis, som ikkje relaterer seg til noko som det hastar med, er nede i nokre timer midt i helga tilseier ikkje den typen reaksjon.

  Hva vet du om det jeg skulle se etter haster eller ikke?

  Forøvrig synes du helt å glemme at jeg selv er en pliktoppfyllende bidragsyter til Outducks. Jeg er altså selv en av de mange frivillige som bidrar til det donaldistiske fellesskapet.

  At ting tok litt tid med å få på plass scans av forsidene til DP #392, HOF #44 og De komplette Årganger #99 skyldes at jeg var bortreist torsdag-søndag sist uke og hadde besøk av Henning mandag-onsdag i denne uken.

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?