Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Artikkel i anledning 40-årsjubileet for Gisles "Donaldismen"

edited March 2013 in Donaldisme
I det nyeste nummeret av Prosa, et norsk litterært tidsskrift for sakprosa, finner man 8-siders artikkelen "Dogmer om Donald" av tegneseriekjenneren Morten Harper.

Artikkelen er svært lesverdig, ikke minst fordi forfatteren i det store og hele viser særdeles imponerende kunnskaper om emnet. Dessverre bommer han ikke så lite i sin drøftelse av min analyse av Don Rosas produksjon (1986-2002) på "The D.U.C.K.man" idet han oppfatter begrepet "splash-panel" som helside. Dette er selvsagt feil. Helsidesruter kalles "splash-page". I min undersøkelse har jeg *KUN* benyttet begrepet "splash-panel" om den innledende HALV-sides-ruten i hver enkelt historie, ettersom dette er den alminnelige bruken av uttrykket - i hvert fall slik jeg har oppfattet det. Jeg skal dog med en gang vedgå at jeg så absolutt kunne ha formulert meg bedre og mer entydig i min analyse, men det jeg mente å si er i hvert fall at jo lengre historier Don Rosa laget, jo lengre var det mellom hvert "splash-panel" han laget hvilket igjen trakk opp det gjennomsnittlige antallet ruter per side. Denne konklusjonen står jeg selvsagt fast ved!

Så langt har jeg bare fått låne bladet slik at jeg har sikret meg scans av artikkelen. Jeg ønsker imidlertid også kjøpe selve bladet, og fra dansk hold har jeg så langt mottatt to bestillinger. Noen som vet hvor bladet kan kjøpes i løssalg? På forsiden står det at prisen er 75,- kroner, hvilket jeg går ut fra er løssalgspris?
«1

Comments

 • Prosa selges på Narvesen.
 • I anledning av at Donaldismen runder 40 år, kan det hende at det skjer noe... Følg med!
 • Du finner både bladet og nærmeste butikk her:
  http://www.narvesen.no/
 • Takk for tipset! Jeg har alt besøkt begge butikkene i Stavanger som fører bladet. de hadde bare to eksemplarer hos Narvesen ved Jernbanen, så jeg måtte også kjøpe ett hos Narvesen ved Arneageren for å dekke den danske etterspørselen. Mitt inntrykk er at Narvesen i Stavanger har tatt inn svært få eksemplarer av Prosa tatt i betraktning at det er en 8-siders artikkel om donaldisme i det nyeste nummeret. AC har tidligere forklart at det skyldes generell kunnskapsløshet hos distributørene at de ikke skjønner/tar høyde for at etterspørselen etter blader/tidsskrifter kan variere betydelig alt etter innholdet i det enkelte nummer.
 • Jeg tror egentlig ikke at en artikkel om donaldisme øker salgsvolumet utover det normale.
  Den er heller ikke nevnt på topp på forsiden av Prosa.
  Men det er mulig at de to Narvesen-kioskene i Stavanger burde ha tenkt på deg og DDF(r) hvis de hadde visst om innholdet på forhånd ;)
 • edited March 2013
  Det er en alminnelig oppfatning at begrepet donaldisme og det derav avledede donaldist har sin opprinnelse i Jon Gisles klassiske artikkel Donaldismen som ble publisert i det litteraturvitenskapelige tidsskriftet Vinduet i 1971.

  Men hvordan kan da Donaldistene være stiftet alt 16. april 1968? Hadde foreningen et annet navn i begynnelsen, eller er det Jon Gisle som har "lånt" begrepet fra Donaldistene? Og hvem er det i så fall som egentlig lanserte begrepet? Jan P. Krogh?
 • Klubben hadde helt sikkert et annet navn.
  Det er også diskutert i denne tråden:
  http://kvakk.no/forum/discussion/1780/donaldistene-sukk/p2

  Kom ikke navnet Donaldistene etter Gammeldonaldismens Venner?
 • OK, jeg ser at spørsmålet har vært diskutert før, men det har aldri fått noe svar. Jeg har nå kontaktet en jeg vil anta kan svare på dette, hvis det ikke skulle føre frem kan kanskje Olaf, med sitt brede nettverk, bidra til å finne ut av dette?
 • Eg har ikkje noko nettverk, så det må du pent finne ut sjølv.
 • Med nettverk i denne forbindelse sikter jeg til sentrale aktører som Jon Gisle og Jan P. Krogh. Det vil overraske meg stort dersom du ikke på en eller annen måte har kontakt med disse, eller har muligheter for å ta kontakt.
 • Det er i grunnen ganske enkelt å kontakte disse "sentrale aktørene" på egen hånd hvis man lurer på noe.
 • Ok, jeg er vel en av de som var tidlig med i dette miljøet, og kan fortelle litt om det jeg mener er bakgrunnen. Jon Gisle studerte i Oslo, og fikk publisert noen Donaldartikler i diverse blad mot slutten av 1960-årene. Disse artiklene vakte en smule interesse i studentmiljøet på Blindern, og etter det Jon har fortalt holdt han sent på 60-tallet noen foredrag om temaet. Hvor dette skjedde vet jeg ikke, men det ble så stiftet en studentforening der livet i Andeby sto sentralt. Jeg vil anta at denne foreningen var en slags fleip som spilte på diverse radikale studentforeninger som fantes på Blindern på denne tida. Møtevirksomheten var sporadisk, for å si de mildt. Uansett, Jon Gisle ironiserte videre, men nå over litterære norskanalyser da han dro dette et steg videre. Han skrev en oppgave om donaldforskning, og brukte lærde uttrykk som urdonaldismen, kommersialsmen, longitudekoeffisienten mm, og nå ble han publisert i tyngre magasiner som "Vinduet" i 1971. Og - under over alle undre - Gyldendal syntes dette var morsomt og ga i 1972 (ganske sikker på at dette er riktig årstall for første opplag) ut denne oppgaven under tittelen "Donaldsimen". Den ble en suksess, men merkelig nok var det ikke alle som skjønte at dette var en vitenskaplig harselas over lærde verk. I 1973 stiftet så Pål Jensen foreningen "Gammeldonaldismens venner" i Ski, og medlemmene ble omtalt som Donaldister, mye fordi medlemsbladet het Donaldisten. Medlemsbladet var en dårlig stensilert sak, men her ble tematikken tatt dødsens alvorlig. Jeg husker jeg var på noen møter i Ski, men nektet å kalle meg Donaldist etter et oppslag der en skulle teste hvor fort Donald kunne løpe. Dette skjedde på en bane med deltakere som brukte svømmeføtter mens en hadde to tidtakere for å få nøyaktig tid. Ikke rart datidas aviser hadde lattermilde oppslag. Jon Gisle ristet forresten på hodet hver gang han hørte om Donaldistene. Konklusjon- som 1800 skrev i en annen tråd - "helt sikkert er det at Gisle var først ute med det i visse sammenhenger befengte begrepet."
 • Takk for grundig og interessant svar, Erik! Det viktigste spørsmålet står dog fortsatt ubesvart. Når tok Donaldistene i bruk navnet Donaldistene? Og hva het de eventuelt før den tid?
 • Begrepet "Donaldisme" ble brukt av Jon Gisle i en artikkelserie om nevnte tema i det noe obskure filmtidsskriftet BT (= Bananløse Tidende) i perioden 1968 - 1970, altså allerede tre år før artikkelen i "Vinduet". Men spørsmålene omkring FORENINGEN "Donaldistene" er det vel strengt tatt bare Jan P. Krogh som kan svare på. Så hvorfor sender du ikke selv en mail til ham - og opplyser oss andre etterpå!?
 • Jeg har da bidratt ved å ta kontakt med Erik. Dessuten er det helt sikkert andre her som kjenner Jan P. Krogh langt bedre enn meg. Olaf har vel f.eks. vært med i flere møter i Donaldistene?
 • "Med nettverk i denne forbindelse sikter jeg til sentrale aktører som Jon Gisle og Jan P. Krogh. Det vil overraske meg stort dersom du ikke på en eller annen måte har kontakt med disse, eller har muligheter for å ta kontakt."

  Eg har overhovudet ingen kontakt med desse. Den moglegheita eg har for å ta kontakt med desse er den same moglegheita som du har. Og det er jo du som lurer på dette, ikkje eg ...

  Eg har såvidt eg kan hugsa ein gong vore på eit arrangement i Donaldistenes regi. Eg har aldri vore på eit møte i Donaldistene.
 • Etter en mail-utveksling med Jan P. Krogh, samt det som ble fortalt av Jon Gisle selv på arrangementet «Celebrating the Duck» i Oslo i juni 2009, er dette trolig det mest eksakte som kan sies om starten på «donaldisme» som begrep.

  Begrepet oppstod visstnok helt uavhengig av hverandre på noe lunde samme tid på to ulike steder i Oslo by i radikale året 1968 - av henholdsvis Jon Gisle og Jan P. Krogh.

  Det ene stedet var en liten samlerklubb av noen få gutter på Urianenborg skole. Disse kalte seg - helt fra starten av -«Donaldistene», ledet utfra begrepet «donaldisme», som bl.a. var inspirert av begrepet «kronisme», jfr. Barks-historien (WDC 149, som ble utgitt på norsk første gang i Donald Duck & Co nr. 6/ 1954). Medlemmet som kom klubbnavnet var altså Jan P. Krogh. Foreningen «Gammeldonaldismens Venner» startet av Pål Jensen i 1973 var noe helt annet , som dukket opp senere i kjølevannet av boken «Donaldismen» som ble utgitt samme år. (Erik; I førsteopplaget står det vitterlig 1973, er du sikker på at denne kom ut i 1972?)

  Det andre stedet var Blindern av den unge studenten Jon Gisle, men dette har Erik allerede orientert grundig om.

  Hvem som kom på dette begrepet først vil nok for alltid være uavklart, men «Donaldisme» som et muntert-vitenskapelig begrep - og forskningsområde - var det Jon Gisle som klart stod bak, så sånn sett er det ingen som helst tvil om at han er «donaldismens» far!

  ... og jeg kaller meg heller ikke «donaldist» av samme grunn som Erik (men andre må gjerne kalle meg det ...! : )).
 • Jeg har aldri hørt historien fra Uranienborg skole som Aquila refererer over, morsomt!
  Til boka "Donaldismen" og utgivelsesår - jeg skal undersøke dette og komme tilbake. Det kan godt tenkes jeg tar feil, folkeminnekunnskapen har en tendens til å ha feil. Likevel - det er tydeligvis flere enn meg som tror 1972 er riktig for denne, sjekk http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1798117
 • Gisles bruk av begrepet kan dokumenteres. Finnes det dukumentasjon utover muntlige overleveringer på bruk av begrepet fra Kroghs side?
 • Har selv ikke noen annen referanse enn det han selv har fortalt til meg og andre (Jon Gisle himself inkludert), og jeg har tillit til at dette stemmer. Hvis dette skulle vise seg ikke å stemme - så får det stå for Krogh sin regning, men har ingen grunn for å skulle tvile på ham. Uansett så er det boka til Jon Gisle som er hele grunnlaget for interessen for "donaldisme" her i Skandinavia.
Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?