Ønsker du å bli medlem på Kvakk.no? For å hindre spam i forumet krever vi nå at du har en invitasjonskode for å registrere deg som medlem. For å få tilsendt en invitasjonskode, send en e-post til olafmoriarty krøllalfa gmail punktum com.

Øl i Andeby

«13

Comments

 • edited November -1

  Det var vel et rent spørsmål uten svar.

  Muligens fordi det ikke eksisterer øl i Andeby. De har brus, men ikke øl.

  Hvis en tenker seg litt om så er det vel ikke så unatrurlig heller.

 • edited November -1

  Ser jo ut som det virrer noen fylliker rundt på gatehjørnene noen ganger, men det er kansje bare uteliggere..??

 • edited November -1

  I ein del gamle historier ser vi at dei har alkoholholdige drikker, ja. Inkludert øl, som eg riktignok ikkje på sparket kan hugsa å ha sett i Andeby, men som både Skrue og Rikerud har kjøpt store mengder av i utlandet i samband med ein konkurranse om å få den største flaska i vinkjelleren.

  På eit tidspunkt slutta dei i stor grad med øl, vin og brennevin i Donald, men frå det tidspunktet har Andeby faktisk gjort ei nyvinning og vore forut for si tid igjen: på same måte som Andeby-borgarar var på månen mange år før resten av verda, var dei òg først ute med å lage rusbrus. Det er iallfall tydeleg at ein kan bli ganske full av å drikke for mykje brus (eller saft) i Andeby.

  Og framleis eksisterer det litt alkohol i Andeby. I vekas blad blir til dømes Skrue bedt om å stille opp og døpe eit skip med ei champagneflaske.

 • edited November -1

  Olaf Solstrand skreiv:

  I ein del gamle historier ser vi at dei har alkoholholdige drikker, ja. Inkludert øl, som eg riktignok ikkje på sparket kan hugsa å ha sett i Andeby,

  I en av de første Pocketene tilbyr Skrue Donald en flaske øl. Flasken kommer selvfølgelig fra Donalds eget skap.

 • edited November -1

  Lars Olav skreiv:

  Det var vel et rent spørsmål uten svar.

  Muligens fordi det ikke eksisterer øl i Andeby. De har brus, men ikke øl.

  Dette er selvsagt IKKE riktig. Riktignok sørger Disney, Egmont og andre for at øl og annen alkohol ikke lenger vises i seriene, men å bruke det som et bevis på at slikt ikke eksisterer der er bare vrøvl. I Norge finner man IKKE reklame for pils og sterkere drikkevarer - betyr det at dette IKKE finnes i Norge eller forteller det bare om sensur av reklamen?

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Lars Olav skreiv:

  Det var vel et rent spørsmål uten svar.

  Muligens fordi det ikke eksisterer øl i Andeby. De har brus, men ikke øl.

  Dette er selvsagt IKKE riktig. Riktignok sørger Disney, Egmont og andre for at øl og annen alkohol ikke lenger vises i seriene, men å bruke det som et bevis på at slikt ikke eksisterer der er bare vrøvl. I Norge finner man IKKE reklame for pils og sterkere drikkevarer - betyr det at dette IKKE finnes i Norge eller forteller det bare om sensur av reklamen?

  Men hvis øl og annen alkohol ikke vises i seriene, så eksisterer de vel ikke, Sigvald? For vi snakker her om en fantasiverden som faktisk bare lever i de rutene som vi kan lese. Du sammenligner andeby"verden" med Norge, som er en realitet.
  Hvilken verden lever du i?

 • edited November -1

  Vel, eg har aldri sett eit oksygenatom i Donaldseriar, men eg antek at dei har vore der heile tida for det...

 • ACAC
  edited November -1

  Har set Mickey drikke øl i en Gottfredson-serie - i bogen den store Mickey og Minnie. Det var vist i serien om lampens ånd.

 • edited November -1

  Loke Aesir skreiv:

  Vel, eg har aldri sett eit oksygenatom i Donaldseriar, men eg antek at dei har vore der heile tida for det...

  Har du sett eit oksygenatom i den verkelege verda?

 • TedTed
  edited November -1

  Går ut ifra at det var akkurat det han mente... Selvom man ikke ser noe, betyr det ikke at det ikke finnes.... eller?:-)

 • edited November -1

  Ja, men no snakkar me om ting me ser, ikkje ting som er usynlige. Eg har sett øl i den verkelege verda, og då eksisterar øl i den verkelege verda. Eg har ikkje sett øl i Andeby, og då eksisterar ikkje øl for meg i Andeby. Å dra inn oksygenatom vert noko heilt anna...

 • edited November -1

  i førsteutgaven av "jul på bjørnefjell" på 50-tallet drakk de øl.

 • edited November -1

  ps. if a tree falls in the woods.. :)

 • edited November -1

  Sølve skreiv:

  Ja, men no snakkar me om ting me ser, ikkje ting som er usynlige. Eg har sett øl i den verkelege verda, og då eksisterar øl i den verkelege verda. Eg har ikkje sett øl i Andeby, og då eksisterar ikkje øl for meg i Andeby. Å dra inn oksygenatom vert noko heilt anna...

  Ok, så gløym i oksygenatomet, same for meg kva me nyttar som døme. Mahogni, blåkval, Kjell Magne Bondevik, sukkerplantasjer, struts... Struts. Eg har aldri sett strus i den verkelege verda, og dei er fullt synlege. Eg går ikkje rundt og påstår at dei ikkje finst av den grunn. (Eg påstår ikkje at dei finst, heller, men det er irrelevant)

 • edited November -1

  Eg har ingen problem med å sjå korleis du tenker, Loke. Men eg foretrekker å forestilla meg at det ikkje finst alkohol i Andeby. Fordi det er vanleg at endene og musene drikk brus og saft, og fordi lite vellukka folk som Donald (nesten) aldri er fulle. Og fordi eg er glad for at det i alle fall finst **èin** by i verda der ingen nyttar alkohol.

 • edited November -1

  Sølve skreiv:

  Eg har ingen problem med å sjå korleis du tenker, Loke. Men eg foretrekker å forestilla meg at det ikkje finst alkohol i Andeby. Fordi det er vanleg at endene og musene drikk brus og saft, og fordi lite vellukka folk som Donald (nesten) aldri er fulle. Og fordi eg er glad for at det i alle fall finst **èin** by i verda der ingen nyttar alkohol.

  Det finst mange, mange byar i verda der ingen nyttar alkohol dersom imaginære byar tel. Eit tilnærma uendeleg antal, faktisk. Men akkurat det er ikkje nøye, eg skjønnar kva du meinar, og er heilt einig. Men no er det faktisk slik at mange her har vist til historiar der øl dukkar opp i Andeby. Så då finst det faktisk der, så framt ikkje du forestiller deg eit anna Andeby enn det som blir vist gjennom bladene. Noko du så klart har lov til, men det har liten eller ingen innverknad på noko anna enn din private forståelse av byen.

  Eg har forøvrig aldri sett menneske/menneskedyr dø i Andeby. Har sett dei dø i Duck/Mus-seriar, joda, men ikkje **i** **Andeby.** Reknar med det same gjeld for deg, og for mange andre. Denne diskusjonen blir omtrent som å diskutere om det går an å dø i Andeby. Me har sett indisiar på det motsatte (Skrues absurde alder, Donald som overlever eksplosjonar ingen kan overleve, osv) men ingen faktisk ebevis på at det ikkje går. Då kan ein så klart gå rundt og sei at i sin forståelse av Andeby er alle automatisk udødelege medan dei er der. Men det gjer det ikkje til objektiv fakta før ein faktisk får det bekrefta (eller avkrefta, for den del) i ei historie. :-)

 • edited November -1

  Loke Aesir skreiv:

  Denne diskusjonen blir omtrent som å diskutere om det går an å dø i Andeby. Me har sett indisiar på det motsatte (Skrues absurde alder, Donald som overlever eksplosjonar ingen kan overleve, osv)

  For ordens skyld - Skrues alder er IKKE absurd hos Barks og Rosa.

  ...men ingen faktisk ebevis på at det ikkje går. Då kan ein så klart gå rundt og sei at i sin forståelse av Andeby er alle automatisk udødelege medan dei er der. Men det gjer det ikkje til objektiv fakta før ein faktisk får det bekrefta (eller avkrefta, for den del) i ei historie. :-)

  Nja, Andeby har da også sine døde:
  Kornelius Kvakk
  Clinton Kvakk
  Stonewall Duck
  for å nevne noen, så døden finnes så avgjort i Andeby.

 • edited November -1

  Sigvald skreiv:

  Loke Aesir skreiv:

  Denne diskusjonen blir omtrent som å diskutere om det går an å dø i Andeby. Me har sett indisiar på det motsatte (Skrues absurde alder, Donald som overlever eksplosjonar ingen kan overleve, osv)

  For ordens skyld - Skrues alder er IKKE absurd hos Barks og Rosa.

  Nei, og det er det neppe nokon her som ikkje har fått med seg. Var uansett ingenting i min post som påstod Skrues alder VAR absurd hjå Barks og Rosa, eg berre sa me i historiar om Andeby har sett indisiar på at Skrue har nådd ein absurd høg alder, så kvifor blande inn enkeltforfattarar som ikkje har brakt slike indisiar på bane?

  Og ingen av dei døde i Andeby har dødd i historiane si notid, så dermed beviser det berre at folk kan HA DØDD i Andeby i fortida, ikkje at dei kan dø der i historiane si notid.

 • edited November -1

  Det einaste som eksisterer i Andeby, er blekk og papir.

  Og Andeby og universet omkring Andeby er ikkje det same universet som vårt. Det veit vi, fordi det er openbart ut frå handlinga at alt som skjer er fiksjon. Her blir det skildra handlingar som aldri har skjedd i vår verd med mindre denne handlinga er lagt til langt inn i framtida, t.d. veit vi at verdas rikaste mann aldri har heitt Skrue McDuck, og at Sambandsstatane aldri har hatt ein delstat som heiter Calisota. Konklusjon: Donald er ikkje ein dokumentar, og handlinga finn difor stad i eit univers som på minst nokre få områder skiljar seg frå vårt eiget - eller ein "alternativ røyndom", om de vil - ein kan snakke om at Shakespeare i "Hamlet" skildra ei alternativ røyndom der kongen av Danmark blei drept og den unge prinsen måtte ta nokre elementære val i livet sitt, eller at Moore i "Watchmen" skildra ei alternativ røyndom der Watergate aldri blei oppdaga og ein vigilanteklasse med "superheltar" blei danna for å beskytte verda. På same måte er det med Donald. Det er ikkje dokumentariske teikneseriar det er snakk om, difor må handlinga finne stad i eit alternativt univers.

  Kor mykje i dette universet er likt og ulikt vårt eiget? Og det er her vi har eit val som deler oss på midten. Vi kan anten seie at "dette universet er tilnærma likt vårt eiget, med dei unntaka som kjem fram av serien" - eller vi kan seie at "vi veit ingenting om dette universet bortsett frå det vi har sansa.

  Dersom vi antar at vi aldri har sett øl i Andeby eller Andebyuniverset (det har vi riktignok, men for å bruke det som eit eksempel), eksisterer då øl i Andeby? Dei som tar utgangspunkt i den første teorien eg nemner, vil seie "vi har aldri sett noko klart bevis i seriane på at øl ikkje eksisterer, så sjølvsagt har dei øl i Andebyuniverset!". Dei som tar utgangspunkt i den andre teorien, vil derimot meine at "Andeby består av dei historiene vi har lest, og i ingen av dei finst det øl, så vi veit ingenting om korvidt det eksisterer øl i Andeby eller ikkje fordi det aldri har blitt tatt stilling til det" - eller, om ein tar det eksistensielle grunnlaget, "det er aldri nokon som har skrive ei historie der vi får vite at øl eksisterer, difor eksisterer ikkje øl". Dersom eg skriver ein heil roman som finner stad i eitt og same rom, kan vi då seie at det eksisterer meir av verda enn det rommet og det som er i det? Skal ein leggja vårt eiget univers til grunn så ja, men det har vi faktisk ikkje eit einaste bevis for!

  Det er mange måtar å sjå på dette på, og sjølv om ingen av oss har lyst til å godta det, må vi forstå at ingen av desse måtene er meir korrekt enn dei andre.

  Men akkurat i dette tilfellet har vi jo sett fleire eksempel på at det eksisterer øl i Andeby. :-) Vi har forsåvidt òg sett fleire eksempel på at lufta i Andeby inneheld ein eller annan gjennomsiktig gass som endene trenger for å leve (det er til dømes tydeleg at endene ikkje klarer seg lenge under vatn, og vi har til og med sett at dei har med seg oksygentanker når dei skal dykke).

Sign In or Register to comment.

Hei sveis! Ja, her ser du meg! Er du ikke glad for å treffe meg?

Det ser ut som om du er ny her. Om du vil kome i gong, trykk på ein av desse knappane!

Har du lest forumreglane?